Mentőápoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Mentőápoló
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 723 11
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 55_723_11_Mentoapolo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3311
Ápoló, szakápoló
 • Mentőápoló

A mentőápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén elsősorban esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosos mentőtiszti kocsin, sürgőssé-gi osztályon tevékenykedik, team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával) vesz részt a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a magasabb ellátási igényű betegek ellátását végezni mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállí-tás esetén, a beteg, illetve a sérült feltalálási helyén vagy szállítása során - az irányító csoport tagjaként részt venni a sürgősségi ellátás oktatásában, szervezésében, irányításában

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 725 01
Optikai üvegcsiszoló
szakképesítés
54 810 01
Fotográfus és fotótermék-kereskedő
szakképesítés

A képzés feltételei

A mentőápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: 52 723 03 Gyakorló mentőápoló
 • Előírt gyakorlat: iskolarendszeren kívüli képzés esetén 1 év kivonuló gyakorlat
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 360-440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 723 11 azonosító számú, Mentőápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11197-12 Szakápolástani ismeretek
 • 11198-12 Mentésszervezési és oktatási feladatok

A mentőápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu