Mentőápoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Mentőápoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Mentőápoló
A szakképesítés OKJ száma: 55 723 11
Megfeleltetés: Mentőápoló
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3311Ápoló, szakápolóMentőápoló


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK letöltése: 55_723_11_Mentoapolo.pdf

A Mentőápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén elsősorban esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosos mentőtiszti kocsin, sürgőssé-gi osztályon tevékenykedik, team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával) vesz részt a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa magasabb ellátási igényű betegek ellátását végezni mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállí-tás esetén, a beteg, illetve a sérült feltalálási helyén vagy szállítása során - az irányító csoport tagjaként részt venni a sürgősségi ellátás oktatásában, szervezésében, irányításában

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
52 723 03Gyakorló mentőápolószakképesítés

A Mentőápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 52 723 03 Gyakorló mentőápoló
Előírt gyakorlat: iskolarendszeren kívüli képzés esetén 1 év kivonuló gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 360-440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 723 11 azonosító számú, Mentőápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11197-12 Szakápolástani ismeretek

11198-12 Mentésszervezési és oktatási feladatok


A Mentőápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Mentőápoló résszakképesítések:

-

A Mentőápoló ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu