Mentálhigiénés asszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Mentálhigiénés asszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Mentálhigiénés asszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 55 762 03
Megfeleltetés: Mentálhigiénés asszisztens
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3511Szociális segítőSzociális asszisztens
Szociális, gyermek és if-júságvédelmi ügyintéző
Foglalkozás-szervező
Személyi segítő
Szociális segítő
Gondozó
Mentálhigiénés munka-társ
Szociális gondozó
Szociális és mentálhigié-nés munkatárs
Terápiás segítő
Közösségi gondozó
S


Ágazati besorolás: Szociális
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 55_762_03_Mentalhigienes_asszisztens.pdf

A Mentálhigiénés asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A mentálhigiénés asszisztens a szociális, kulturális, oktatási vagy egészségügyi ellátás keretében, szolgáltatásokat nyúj-tó intézményekben, holisztikus szemléleti alapon prevenciós, egészségmegőrző, fejlesztő tevékenységeket folytat és ilyen programokat szervez. Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők lelki egészségének megőrzésében, az önvé-delmi technikáik megerősítésében.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaolvasott, beszélt köznyelvi és szakmai szöveget megérteni - köznyelvi és szakmai szöveget írni - információkat gyűjteni, információforrások kezelésére - a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára - nyitott hozzáállásra - érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra - segítőkapcsolat teremtésére - adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre - konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére - klienseit és munkatársait motiválni - általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni - a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra - a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére - a feladatmegoldási folyamat tervezésére - módszeres munkavégzésre - info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára - rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre - az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára - különböző rendezvények, akciók szervezésére - játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára - sportszerek használatára

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 762 02Szociális asszisztensszakképesítés
54 762 01Rehabilitációs nevelő, segítőszakképesítés

A Mentálhigiénés asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 762 02 Szociális asszisztens, vagy 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
Előírt gyakorlat: 3 év a szociális ellátás területén
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 600-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 762 03 azonosító számú, Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10567-12 Mentálhigiénés feladatok


A Mentálhigiénés asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
o ?Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló Napló?;
o ?Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló mentálhigiénés projektről vagy mentálhigiénés tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat?, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének ren-delkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
- A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
- Minimum 80 óra összefüggő gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

A Mentálhigiénés asszisztens résszakképesítések:

-

A Mentálhigiénés asszisztens ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu