Magasépítő technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Magasépítő technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Magasépítő technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 582 03
Megfeleltetés: Magasépítő technikus
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés (582)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Építészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3117Építő ? és építésztechnikusAcél- és könnyűfém-szerkezeti technikus
Építési műszaki ellenőr
Építési műszaki ügyintéző
Építésügyi előadó
Építész műszaki előadó
Építkezés-szervező
Építőipari ügyintéző
Hídépítő technikus
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Statikai tervező (t


Ágazati besorolás: Építőipar
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK letöltése: 54_582_03_Magasepito_technikus.pdf

A Magasépítő technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Az építőanyag gyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási technológia folyamatát és a készterméket ellenőrzi.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaaz építési anyagok egyedi tulajdonságai alapján dönteni ezek felhasználásáról, minősítéséről - a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, műszereket használni - mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvet készíteni, értelmezni - irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni számítógéppel segített tervezői program felhasználásával - meghatározni a statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit, keresztmetszeti jellemzőit - építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes és magasság mérés eszközeit, műszereit, a Mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket - közreműködni a beruházás előkészítésében, pályázati anyagok összeállításában, bekérésében, értékelésében - közreműködni az építéshelyi adminisztrációs folyamatokban és a kivitelezési folyamat ellenőrzésében - szerződést, számlát készíteni és ellenőrizni - meghatározni az egyszerű igénybevételekből származó feszültségeket, a szükséges méreteket - irányítani az alépítményi, felépítményi, teherhordó és nem teherhordó szerkezetek, befejező és szakipari munkák építését, bontását - épületüzemeltetési és fenntartási feladatokat ellátni - irányítás mellett műszaki terveket, tervrészleteket szerkeszteni, rajzolni a szabványos jelölések alkalmazásával - idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni - értelmezni a vasbeton szerkezetek statikai terveit, műszaki leírásait, alkalmazni a kivitelezésre vonatkozó szabványok előírásait - tervek alapján anyagszükségletet meghatározni - irányítás mellett költségvetést készíteni - közreműködni a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában - részt venni a kivitelezés előkészítésében, megvalósításában, koordinálásában - irányítás mellett meghatározni a termék előállításához szükséges nyersanyagokat, és azok előkészítési műveleteit - irányítás mellett kiválasztani a termék előállításához technológiailag szükséges gépi és tüzelési berendezéseket - gondoskodni a technológiai előírások betartásáról, gyártásközi ellenőrzésről - késztermékek minőségi paramétereit ellenőrizni - tájékoztatni a termék felhasználókat a termékek főbb tulajdonságairól, felhasználási területéről

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 582 02Műemlékfenntartó technikusszakképesítés-ráépülés
53 582 01Építőanyagipari minőségellenőrszakképesítés-ráépülés

A Magasépítő technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 582 03 azonosító számú, Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10109-12 Építőipari műszaki alapismeretek

10107-12 Építész technikusi közös tevékenység

10110-12 Magasépítési ismeretek

10106-12 Építési technológiák és kivitelezésük

10108-12 Építőanyagok gyártása

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Magasépítő technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A Magasépítő technikus résszakképesítések:

-

A Magasépítő technikus ráépülések:

Építőanyagipari minőségellenőr
Műemlékfenntartó technikusAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu