Magasépítő technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Magasépítő technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 582 03
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 54_582_03_Magasepito_technikus.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3117
Építő – és építésztechnikus
 • Acél- és könnyűfém-szerkezeti technikus
 • Építési műszaki ellenőr
 • Építési műszaki ügyintéző
 • Építésügyi előadó
 • Építész műszaki előadó
 • Építkezés-szervező
 • Építőipari ügyintéző
 • Hídépítő technikus
 • Magasépítő technikus
 • Mélyépítő technikus
 • Statikai tervező (t

A magasépítő technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Az építőanyag gyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási technológia folyamatát és a készterméket ellenőrzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

az építési anyagok egyedi tulajdonságai alapján dönteni ezek felhasználásáról, minősítéséről - a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, műszereket használni - mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvet készíteni, értelmezni - irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni számítógéppel segített tervezői program felhasználásával - meghatározni a statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit, keresztmetszeti jellemzőit - építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes és magasság mérés eszközeit, műszereit, a Mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket - közreműködni a beruházás előkészítésében, pályázati anyagok összeállításában, bekérésében, értékelésében - közreműködni az építéshelyi adminisztrációs folyamatokban és a kivitelezési folyamat ellenőrzésében - szerződést, számlát készíteni és ellenőrizni - meghatározni az egyszerű igénybevételekből származó feszültségeket, a szükséges méreteket - irányítani az alépítményi, felépítményi, teherhordó és nem teherhordó szerkezetek, befejező és szakipari munkák építését, bontását - épületüzemeltetési és fenntartási feladatokat ellátni - irányítás mellett műszaki terveket, tervrészleteket szerkeszteni, rajzolni a szabványos jelölések alkalmazásával - idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni - értelmezni a vasbeton szerkezetek statikai terveit, műszaki leírásait, alkalmazni a kivitelezésre vonatkozó szabványok előírásait - tervek alapján anyagszükségletet meghatározni - irányítás mellett költségvetést készíteni - közreműködni a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában - részt venni a kivitelezés előkészítésében, megvalósításában, koordinálásában - irányítás mellett meghatározni a termék előállításához szükséges nyersanyagokat, és azok előkészítési műveleteit - irányítás mellett kiválasztani a termék előállításához technológiailag szükséges gépi és tüzelési berendezéseket - gondoskodni a technológiai előírások betartásáról, gyártásközi ellenőrzésről - késztermékek minőségi paramétereit ellenőrizni - tájékoztatni a termék felhasználókat a termékek főbb tulajdonságairól, felhasználási területéről

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 841 10
Jegyvizsgáló
szakképesítés
54 841 02
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
szakképesítés
54 841 11
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
szakképesítés
54 841 09
Postai üzleti ügyintéző
szakképesítés
52 841 02
Ügyfélszolgálati ügyintéző
szakképesítés
54 841 05
Vasútforgalmi szolgálattevő
szakképesítés
54 841 06
Vasúti árufuvarozási ügyintéző
szakképesítés

A képzés feltételei

A magasépítő technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nem
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 582 03 azonosító számú, Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10109-12 Építőipari műszaki alapismeretek
 • 10107-12 Építész technikusi közös tevékenység
 • 10110-12 Magasépítési ismeretek
 • 10106-12 Építési technológiák és kivitelezésük
 • 10108-12 Építőanyagok gyártása
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A magasépítő technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu