Magánnyomozó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Magánnyomozó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Magánnyomozó
A szakképesítés OKJ száma: 52 861 06
Megfeleltetés: Magánnyomozó
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem (861)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5259Személy és vagyonvédelmi foglalkozásúMagánnyomozó


Ágazati besorolás: nincs
A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0

A Magánnyomozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

a megbízó általi megrendelést áttekinti, és elvállalja a megbízást vagy elutasítja
- a kockázatelemzést elvégzi, ajánlatot készít
- erőforrást és időszükségletet meghatároz, a megvalósítást előkészít
- adatokat, információkat begyűjt, elemzi-értékeli, ezekből következtetéseket von le
- személy,- és tárgykutatás végzésére irányuló megbízatást teljesít
- nyomozási,- ellenőrzési tevékenységet, tanácsadó-javaslattevő munkát végez
- bűnmegelőzési felkészítőt tart
- kapcsolatot tart a megbízóval, más magán- és jogi személyekkel, hatóságokkal
- munkaköréhez kapcsolódó technikai, számítástechnikai eszközöket használ
- hang- és képfelvételeket készít, ezeket jogszerűen felhasznál
- adminisztratív jellegű, adat- és ügykezelési teendőket szabályszerűen ellát
- elvégzi a megbízatással kapcsolatos munkamozzanatokatA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa megbízó általi megrendelést áttekinteni, és elvállalni a megbízást vagy elutasítani - a kockázatelemzést elvégezni, ajánlatot készíteni - erőforrást és időszükségletet meghatározni, a megvalósítást előkészíteni - adatokat, információkat begyűjteni, elemezni-értékelni, ezekből következtetéseket levonni - személy,- és tárgykutatási végzésére irányuló megbízatást teljesíteni - nyomozási,- ellenőrzési tevékenységet, tanácsadó-javaslattevő munkát végezni - bűnmegelőzési felkészítőt tartani - kapcsolatot tartani a megbízóval, más magán- és jogi személyekkel, hatóságokkal - munkaköréhez kapcsolódó technikai,- számítástechnikai eszközöket használni - hang- és képfelvételeket készíteni, ezeket jogszerűen felhasználni - adminisztratív jellegű, adat- és ügykezelési teendőket szabályszerűen ellátni - elvégezni a megbízatással kapcsolatos munkamozzanatokat

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Magánnyomozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 450-550 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 52 861 06 azonosító számú, Magánnyomozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok

10380-12 Általános magánnyomozói tevékenységek végzése

10381-12 Magánnyomozói adminisztrációs feladatok


A Magánnyomozó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat igazolása. Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat
időtartama: 80 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, magánnyomozással foglalkozó vállalkozásnál.
Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő
beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek
Záró dolgozatra vonatkozó előírások: A dolgozatnak tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat teljes
időszaki munkáját, avagy ennek során tapasztalt egy olyan esetet, mely tanulságos lehet a szakma
gyakorlása szempontjából - ötoldalnyi terjedelemben (a címlapon kívül).
Formai elvárások: a vizsgázó által fűzött A/4-es oldalak, 2,5 centiméteres margókkal, 12 pontos Times
New Roman betűtípussal, másfeles sorközzel és szimpla szóközökkel, oldalanként minimum 2500
karakter. A címlap tartalmi elemei: a dolgozat címe, a dolgozat készítőjének a neve, a dátum és a képző
intézmény megnevezése. A formai követelményektől való eltérés esetén a záró dolgozat
?értékelhetetlen? minősítést kap, a jelölt szakmai vizsgára nem bocsátható.

A Magánnyomozó résszakképesítések:

-

A Magánnyomozó ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu