Létesítményi energetikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Létesítményi energetikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 582 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 55_582_01_Letesitmenyi_energetikus.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3151
Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője
 • Hőközpont berendezés kezelője
 • Hőközpont és -hálózatkezelő
 • Hőközpontgépész
 • Hőközpontkezelő
 • Hőtechnikai berendezéskezelő
 • Hűtéstechnikai berendezéskezelő
 • Hűtőközpont és -hálózat kezelő
 • Távfűtési hőközpontkezelő (központi irányítótermi)
 • Távhőellátó beren

A létesítményi energetikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Épített létesítmények épületgépészeti ellátó és komfort rendszereinek energetikai szemléletű üzemeltetése

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Ellenőrizni és értékelni az épületfizikai jellemzőket Meghatározni az épületenergetikai jellemzőket befolyásoló tényezőket Diagnosztikai vizsgálatot végezni az állapotinformációk gyűjtéséhez Kapcsolatot tartani a hatósági szervekkel, beszerezni a szükséges működési engedélyeket Biztosítani az energiaellátó, tűz- és vagyonvédelmi, informatikai rendszerek üzemképes állapotát Biztosítani az üzemeltetéshez szükséges anyag, eszköz és humán erőforrás meglétét Biztosítani az épületgépészeti rendszerek üzemképes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotát Elkészíteni a létesítmény éves energiafelhasználási, energiatakarékossági, karbantartási, felújítási és költségtervét Elemezni, értékeli és optimalizálni az energiafogyasztás költségtényezőit Nyilvántartani és ütemezni az energetikai és környezetvédelmi ellenőrző mérések elvégzését Adminisztrációs, energia- és költség-optimalizációs szoftvereket használni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
52 213 01
Mozgóképgyártó
szakképesítés

A képzés feltételei

A létesítményi energetikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: 54 582 01 Épületgépész technikus
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 582 01 azonosító számú, Létesítményi energetikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11421-12 Létesítményenergetikai rendszerismeret
 • 11422-12 Energiaellátó-rendszerek üzemeltetése
 • 11423-12 Energiafelhasználó rendszerek üzemeltetése
 • 11424-12 Közgazdasági és adminisztrációs feladatok

A létesítményi energetikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Záródolgozat leadása iskolai rendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára történő jelentkezés napjáig.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu