Légi közlekedésüzemvitel-ellátó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Légi közlekedésüzemvitel-ellátó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
A szakképesítés OKJ száma: 54 841 03
Megfeleltetés: Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szállítási szolgáltatások (841)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
4132Szállítási, szállítmányozási nyilvántartóÁrufuvarozói ügyintéző
Fuvarozási ügyintéző
Gépjármű diszpécser
Gépjármű-előadó
Gépjárműforgalmi koordinátor
Szállítási adminisztrátor
Szállítmányozási adminisztrátor
Szállítmányozási ügyintéző
Taxidiszpécser


Ágazati besorolás: Közlekedés
A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 54_841_03_Legi_kozlekedesuzemvitel_ellato.pdf

A Légi közlekedésüzemvitel-ellátó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A légi közlekedésüzemvitel-ellátó feladata, hogy részt vegyen a légi fuvareszközök személyszállításra,
illetve árufuvarozásra való előkészítésében, a légi fuvareszköz üzemeltetéséhez szükséges megfelelő
személyzet biztosításában.
Gondoskodnia kell a fedélzeti légi ellátmányról (catering) és a légi fuvareszköz közlekedési
információkkal való ellátásáról.
Tevékenységi körében nyilvántartja és kezeli a fuvarozási okmányokat, az üzemeltetési engedélyeket.
Munkatársaival együttműködve lebonyolítja a fuvarozást és elvégzi a hozzá kapcsolódó feladatokat.
Munkája során kapcsolatot tart a légi közlekedési és légügyi hatóságokkal, szervezetekkel. Betartja és
betartatja a hazai jogi szabályozást, valamint a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat.
A gazdaságos működtetés érdekében figyeli a code share (közös üzemeltetésű) -járatok alkalmazásából
fakadó előnyöket.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaElkészíteni a különféle dokumentumokat és kitölteni azokat számítógép használatával - használni az informatikai hálózatokat, rendszereket - idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban - megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket - szervezni a személyszállítással kapcsolatos feladatokat - szervezni az árufuvarozással kapcsolatos teendőket - szervezni a légi fuvareszközök használatához kapcsolódó feladatokat - ellátni a légifuvarozással kapcsolatos feladatokat

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Légi közlekedésüzemvitel-ellátó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 1

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 841 03 azonosító számú, Légi közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10496-12 Közlekedés-szállítási alapok

10498-12 Légiszállítási feladatok

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Légi közlekedésüzemvitel-ellátó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Légi közlekedésüzemvitel-ellátó résszakképesítések:

-

A Légi közlekedésüzemvitel-ellátó ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu