Laboratóriumi technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Laboratóriumi technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Laboratóriumi technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 524 01
Megfeleltetés: Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus, Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Vegyipar (524)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Vegyipar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3113Élelmiszer-ipari technikusÉlelmiszer-analitikus technikus
Élelmiszeripari laboráns


Ágazati besorolás: Vegyész
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006

A Laboratóriumi technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A laboratóriumi technikus vegyipari jellegű laboratóriumban leírások, szabványok alapján végzi munkáját. Elvégzi a vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést, és előkészíti a mintákat vizsgálatra. Vegyipari vizsgálati laboratóriumban fizikai vizsgálatokat, valamint klasszikus analitikai és műszeres elemzéseket végez. Vizsgálatai kiterjednek az anyagok fizikai és kémiai jellemzőire, meghatározza a minták minőségi és mennyiségi paramétereit. Feladatai közé tartozik az anyagok laboratóriumi körülmények közötti előállítása, az előállított anyagok tisztaságának ellenőrzése. Munkáját a vegyipari munkavédelmi és speciális környezetvédelmi előírások betartásával végzi.
A szakképesítéssel rendelkező képes vegyipari üzemi- és kutató laboratóriumokban alapvető laboratóriumi tevékenységeket szakmai irányítás alatt végezni.
A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmafelmérni a vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, anyagok, mérőműszerek eszközök mennyiségét és műszaki állapotát - meggyőződni a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról - mintákat venni vagy átvenni a vizsgálandó mintákat - vegyipari laboratóriumi vizsgálatok előkészítését végezni - vegyipari laboratóriumban, vagy külső helyszínen elvégezni a minták előírás szerinti vizsgálatait - minőségi és mennyiségi analitikai munkát végez - vegyipari laboratóriumi szabvány vizsgálatokat végezni - preparatív laboratóriumi munkát végezni - laboratóriumi műveleteket végrehajtani önállóan, vagy magasabb képzettségű (üzemmérnök vagy mérnök) irányításával, utasítások alapján, illetve műszaki leírás, egyéb dokumentum alapján - kiértékelni az elvégzett laboratóriumi vizsgálatokat, az eredményeket összevetni az előírásokkal - elvégezni a szilárd anyagok, folyadékok és a gázok mennyiségi és minőségi elemzésével kapcsolatos munkát - kémiai és fizikai laboratóriumi kísérleteket végezni - alkalmazni a munkakörére vonatkozó vagy azzal kapcsolatos jogszabályokat, szabványokat, előiratokat - dokumentációs feladatokat végezni - közreműködni félüzemi kísérletek végrehajtásában - gondoskodni a laboratórium általános rendjéről - elvégezni a laboratóriumi eszközök, berendezések rá vonatkozó karbantartási feladatait - alkalmazni és betartatni a környezetvédelmi előírásokat és szabványokat

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 524 01Általános laboránsrészszakképesítés
55 524 01Drog és toxikológiai technikusszakképesítés-ráépülés
55 524 02Gyógyszeripari laboratóriumi technikusszakképesítés-ráépülés
55 524 03Műszeres analitikusszakképesítés-ráépülés

A Laboratóriumi technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 524 01 azonosító számú, Laboratóriumi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10095-12 Laboratóriumi technikus analitikai feladatok

10096-12 Laboratóriumi technikus preparatív feladatok

10097-12 Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési feladatok

10098-12 Vegyipari műszaki alapfeladatok

11452-12 Általános laboráns feladatok

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Laboratóriumi technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A Laboratóriumi technikus résszakképesítések:

Általános laboráns

A Laboratóriumi technikus ráépülések:

Drog és toxikológiai technikus
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Műszeres analitikusAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu