Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
A szakképesítés OKJ száma: 54 841 02
Megfeleltetés: Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szállítási szolgáltatások (841)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
4132Szállítási, szállítmányozási nyilvántartóÁrufuvarozói ügyintéző
Fuvarozási ügyintéző
Gépjármű diszpécser
Gépjármű-előadó
Gépjárműforgalmi koordinátor
Szállítási adminisztrátor
Szállítmányozási adminisztrátor
Szállítmányozási ügyintéző
Taxidiszpécser


Ágazati besorolás: Közlekedés
A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 54_841_02_Kozuti_kozlekedesuzemvitel_ellato.pdf

A Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A közúti közlekedésüzemvitel-ellátó feladata, hogy részt vegyen a fuvareszközök személyszállításra,
illetve árufuvarozásra való előkészítésében.
Munkája során kapcsolatot tart a közúti közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. Betartja és betartatja
a hazai jogi szabályozást, valamint a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat.
Lebonyolítja a fuvarozást, és a hozzá kapcsolódó feladatokat.
Részt vesz az adminisztrációs és irányítási feladatokban.
Szervezi a személyszállítással kapcsolatos feladatokat. Megtervezi az autóbuszos személyszállítási
folyamatot. Szervezi az árufuvarozással kapcsolatos teendőket.
Részt vesz a közúti fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
Ellenőrzi, és a gépkocsivezetőnek kiadja a fuvarokmányokat.
Részt vesz a közúti fuvareszköz műszaki, biztonsági ellenőrzésében, irányításában. Részt vesz a közúti
fuvareszközök javítási feladataiban. Gépjárműveknél hibaelhárítási, beszabályozási és karbantartási
műveleteket elvégeztet.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmakülönféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával, - használni az informatikai hálózatokat, rendszereket, - idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban, - megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket, - szervezni a személyszállítással kapcsolatos feladatokat, - szervezni az árufuvarozással kapcsolatos teendőket, - szervezni a közúti fuvareszközök használatához kapcsolódó feladatokat, - ellátni a közúti árufuvarozással és személyszállítással kapcsolatos feladatokat.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 1

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 841 02 azonosító számú, Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10496-12 Közlekedés-szállítási alapok

10497-12 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó feladatai

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó résszakképesítések:

-

A Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu