Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 841 02
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Szállítási szolgáltatások
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 54_841_02_Kozuti_kozlekedesuzemvitel_ellato.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
4132
Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
 • Árufuvarozói ügyintéző
 • Fuvarozási ügyintéző
 • Gépjármű diszpécser
 • Gépjármű-előadó
 • Gépjárműforgalmi koordinátor
 • Szállítási adminisztrátor
 • Szállítmányozási adminisztrátor
 • Szállítmányozási ügyintéző
 • Taxidiszpécser

A közúti közlekedésüzemvitel-ellátó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A közúti közlekedésüzemvitel-ellátó feladata, hogy részt vegyen a fuvareszközök személyszállításra,
illetve árufuvarozásra való előkészítésében.
Munkája során kapcsolatot tart a közúti közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. Betartja és betartatja
a hazai jogi szabályozást, valamint a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat.
Lebonyolítja a fuvarozást, és a hozzá kapcsolódó feladatokat.
Részt vesz az adminisztrációs és irányítási feladatokban.
Szervezi a személyszállítással kapcsolatos feladatokat. Megtervezi az autóbuszos személyszállítási
folyamatot. Szervezi az árufuvarozással kapcsolatos teendőket.
Részt vesz a közúti fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
Ellenőrzi, és a gépkocsivezetőnek kiadja a fuvarokmányokat.
Részt vesz a közúti fuvareszköz műszaki, biztonsági ellenőrzésében, irányításában. Részt vesz a közúti
fuvareszközök javítási feladataiban. Gépjárműveknél hibaelhárítási, beszabályozási és karbantartási
műveleteket elvégeztet.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával, - használni az informatikai hálózatokat, rendszereket, - idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban, - megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket, - szervezni a személyszállítással kapcsolatos feladatokat, - szervezni az árufuvarozással kapcsolatos teendőket, - szervezni a közúti fuvareszközök használatához kapcsolódó feladatokat, - ellátni a közúti árufuvarozással és személyszállítással kapcsolatos feladatokat.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 853 02
Vízügyi szakmunkás

A képzés feltételei

A közúti közlekedésüzemvitel-ellátó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 1

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 841 02 azonosító számú, Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10496-12 Közlekedés-szállítási alapok
 • 10497-12 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó feladatai
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A közúti közlekedésüzemvitel-ellátó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu