Közterület-felügyelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Közterület-felügyelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Közterület-felügyelő
A szakképesítés OKJ száma: 52 861 05
Megfeleltetés: Közterületfelügyelő
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem (861)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5256Közterület-felügyelőKözterület-felügyelő


Ágazati besorolás: nincs
A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 52_861_05_Kozterulet_felugyelo.pdf

A Közterület-felügyelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

a felügyelő feladatait az önkormányzat illetékességi területén lévő közterülten, az önkormányzat
intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési
feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának
ellenőrzése során látja el
- szabálysértési és közigazgatási hatósági eljárást kezdeményez, helyszíni bírságot szab ki, illetve
helyreállítja a közterület eredeti rendjétA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmahatósági intézkedést folytatni - védeni a közterület rendjét és tisztaságát - alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat - ellenőrizni a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát; - segíteni a hajléktalan ellátás alapfeladatait - közreműködni az önkormányzati vagyon védelmében, részt venni az önkormányzat közterületi rendezvényein - részt venni az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű használatának ellenőrzésében - ellenőrizni az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységet, és a súlykorlátozás szabályainak betartását - közreműködni az állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátásában - ügyeleti, koordináló feladatokat ellátni a település üzemeltetésében résztvevő szervezetekkel - jogszabályi felhatalmazás alapján részt venni a közlekedési szabályszegők, illetve tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítók közigazgatási helyszíni bírságolásában, illetve feljelentésében - részt venni a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkobzást kezdeményezni, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajtani - részt venni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a közbiztonság védelmében - közreműködni a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében - részt venni a térfigyelő rendszerek üzemeltetésében - közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedni - segítséget nyújtani a hozzá forduló állampolgároknak, szükség esetén részt venni az alapszintű elsősegély ellátásban - kezelni a hírösszeköttetést biztosító eszközöket - közreműködni a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében - jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás, illetve a törvényben felsorolt veszélyhelyzetek elhárítása érdekében kényszerítő és önvédelmi eszközt alkalmazni - a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködni a jármű elszállításában, illetve kerékbilincset alkalmazni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Közterület-felügyelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 500-600 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 52 861 05 azonosító számú, Közterület-felügyelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10392-12 Közterület-felügyelő feladatai


A Közterület-felügyelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.

A Közterület-felügyelő résszakképesítések:

-

A Közterület-felügyelő ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu