Közösségfejlesztő animátor - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Közösségfejlesztő animátor
 • A szakképesítés OKJ száma: 53 345 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Menedzsment és igazgatás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 53_345_01_Kozossegfejleszto_animator.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3631
Konferencia- és rendezvényszervező
 • Kiállításszervező
 • Kongresszusszervező
 • Kulturális rendezvényszervező
 • Programszervező
 • Rendezvényszervező és -bonyolító
 • Szabadidő-szervező

A közösségfejlesztő animátor szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Feladata a helyi társadalom mozgósításának, működésbe hozásának segítése. Ehhez kiemelten szükséges a helyi kapcsolat-építésben kezdeményező szerepet betölteni. Ennek során feladata az érintettek azonosítása, motiválása a részvételre és a közös-ségi bevonása. Feltárja a helyi társadalmi szükségleteket, közösségi folyamatokat kezdeményez.
Munkájának része együttműködések szervezése egyrészt a helyi lakosság körében, másrészt az önkormányzat és annak intéz-ményei körében.
A közösségfejlesztő animátor munkakör, illetve az ehhez kapcsolódó képzés alapvetően napi terepmunkára, jórészt menedzs-ment feladatokra készít fel, alkalmazott ismereteket közvetít; a munkakör betöltője települési - kistérségi szinten főként gyakor-lati-végrehajtó szerepeket tölt be.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

megismerni a megbízók elvárásait - azonosítani a helyi potenciális partnereket és kapcsolatrendszert kiépíteni - feltárni a helyi társadalmi szükségleteket, felkutatni a hely(történeti), szociológiai, statisztikai forrásokat - bátorítani a helyi cselekvési szándékokat, a közösségi együttműködést - megszervezni a kezdeményezők első körét - segíteni a lakossági, intézményi részvételt - hálózatot építeni az aktív helyi polgárokból - az aktivizált emberekkel közösen helyi közösségi-kulturális fejlesztési tervet összeállítani - a közösségi munka folyamatát, feltételeit megszervezni - gondoskodni a folyamat adatainak rögzítéséről - segíteni a helyi nyilvánosság fórumait - tanulmányutat, tapasztalatcserét szervezni - képzési motivációkat ösztönözni - segíteni helyi képzési program összeállítását és megszervezését

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 582 01
Ács
34 582 02
Bádogos
34 582 13
Burkoló
34 582 16
Épületszobrász és műköves
34 582 04
Festő, mázoló, tapétázó
54 582 02
Hídépítő és -fenntartó technikus
34 582 17
Kőfaragó
34 582 14
Kőműves
54 582 03
Magasépítő technikus
54 582 04
Mélyépítő technikus
34 582 10
Szárazépítő
34 582 11
Útépítő
54 582 05
Útépítő és -fenntartó technikus
54 582 06
Vasútépítő és -fenntartó technikus

A képzés feltételei

A közösségfejlesztő animátor képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: 52 345 02 Közművelődési szakember II.
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 53 345 01 azonosító számú, Közösségfejlesztő animátor megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10751-12 Közösségfejlesztő animátor tevékenységei

A közösségfejlesztő animátor komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Záródolgozat készítése és leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu