Közösségfejlesztő animátor - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Közösségfejlesztő animátor - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Közösségfejlesztő animátor
A szakképesítés OKJ száma: 53 345 01
Megfeleltetés: Közösségfejlesztő
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Menedzsment és igazgatás (345)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3631Konferencia- és rendezvényszervezőKiállításszervező
Kongresszusszervező
Kulturális rendezvényszervező
Programszervező
Rendezvényszervező és -bonyolító
Szabadidő-szervező


Ágazati besorolás: Hang-, film és színháztechnika
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 53_345_01_Kozossegfejleszto_animator.pdf

A Közösségfejlesztő animátor szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Feladata a helyi társadalom mozgósításának, működésbe hozásának segítése. Ehhez kiemelten szükséges a helyi kapcsolat-építésben kezdeményező szerepet betölteni. Ennek során feladata az érintettek azonosítása, motiválása a részvételre és a közös-ségi bevonása. Feltárja a helyi társadalmi szükségleteket, közösségi folyamatokat kezdeményez.
Munkájának része együttműködések szervezése egyrészt a helyi lakosság körében, másrészt az önkormányzat és annak intéz-ményei körében.
A közösségfejlesztő animátor munkakör, illetve az ehhez kapcsolódó képzés alapvetően napi terepmunkára, jórészt menedzs-ment feladatokra készít fel, alkalmazott ismereteket közvetít; a munkakör betöltője települési - kistérségi szinten főként gyakor-lati-végrehajtó szerepeket tölt be.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamegismerni a megbízók elvárásait - azonosítani a helyi potenciális partnereket és kapcsolatrendszert kiépíteni - feltárni a helyi társadalmi szükségleteket, felkutatni a hely(történeti), szociológiai, statisztikai forrásokat - bátorítani a helyi cselekvési szándékokat, a közösségi együttműködést - megszervezni a kezdeményezők első körét - segíteni a lakossági, intézményi részvételt - hálózatot építeni az aktív helyi polgárokból - az aktivizált emberekkel közösen helyi közösségi-kulturális fejlesztési tervet összeállítani - a közösségi munka folyamatát, feltételeit megszervezni - gondoskodni a folyamat adatainak rögzítéséről - segíteni a helyi nyilvánosság fórumait - tanulmányutat, tapasztalatcserét szervezni - képzési motivációkat ösztönözni - segíteni helyi képzési program összeállítását és megszervezését

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
52 345 02Közművelődési szakember II.szakképesítés
62 345 01Közművelődési szakember I.szakképesítés

A Közösségfejlesztő animátor képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 52 345 02 Közművelődési szakember II.
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 53 345 01 azonosító számú, Közösségfejlesztő animátor megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10751-12 Közösségfejlesztő animátor tevékenységei


A Közösségfejlesztő animátor komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Záródolgozat készítése és leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.

A Közösségfejlesztő animátor résszakképesítések:

-

A Közösségfejlesztő animátor ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu