Közművelődési szakember I. - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Közművelődési szakember I. - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Közm?vel?dési szakember képzés

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Közművelődési szakember I.
A szakképesítés OKJ száma: 62 345 01
Megfeleltetés: Közművelődési szakember I.
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Menedzsment és igazgatás (345)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2714Kulturális szervezőFesztiválszervező
Koncertszervező
Kulturális szervező
Látogatásszervező
Művelődésszervező
Művészeti szervező
Népművelő
Program koordinátor
Programigazgató (kulturális szolgáltatás)
Programszervező (kulturális)


Ágazati besorolás: Hang-, film és színháztechnika
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993

A Közművelődési szakember I. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A közművelődési szakember feladata: a szabadidőben a művelődési-nevelési folyamatokhoz, alkalmakhoz, közösségi kapcsola-tokhoz, a megértés együttes élményeihez tevékenységi formák kínálata; az egyetemes, nemzeti, kisebbségi és a helyi kultúra érté-keinek közismertté tétele; az adott település különböző korú, nemű, érték- és érdekrendű csoportjai művelődési, közéleti szükség-leteihez, életképességének fejlesztéséhez alkalmazkodó tudás- és képességfejlesztő formák, folyamatok teremtése, működtetése, segítése, a helyi hagyományokat gazdagító szórakozási lehetőségek biztosítása, kulturális értékközvetítés. Tevékenysége a helyi társadalom közművelődési intézményeiben valósul meg: a helyi közösségi művelődést szervező és a közművelődési szolgáltatást biztosító művelődési intézményben (művelődési központ, általános művelődési központ, művelődési ház, közösségi ház, faluház, ifjúsági és gyermekház, ifjúsági információs iroda, szabadidő központ stb.), a szabadidő szórakoztató és művelődési szolgáltatást biztosító egyéb intézményekben (szabadidő park, állat- és növénykert, vidámpark, üdülők stb.), a regionális és megyei fejlesztési feladatokat ellátó és szolgáltatást nyújtó intézményekben (területi, fővárosi közművelődési szak-mai szolgáltató szervezet, közművelődési információs központ), a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézetben, a helyi társadalom közösségi terében, civil szervezeteiben.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmahelyi, kistérségi és tágabb vonzáskörzeti kapcsolatokat építeni - programokat, csoportfoglalkozásokat felmérni, közönségszervezést végezni - kulturális programokat, kiállításokat tervezni, szervezni, marketingjét lebonyolítani - ismeretterjesztő előadásokat, vetélkedőket, játszóházakat, vásárokat, fesztiválokat, szünidei táborokat tervezni, szer-vezni, marketingjét kialakítani, lebonyolítani - ünnepi műsort és népünnepélyeket szervezni - hagyományőrző és művészeti csoportok szervezésére, marketingjét lebonyolítani, csoportot vezetni - programinformációt és egyéb kulturális információkat gyűjteni és szolgáltatni - felnőttképzési alkalmakat, képzési programokat szervezni és lebonyolítani - kulturális stratégia, éves tervek, elemzések, beszámolók, forgatókönyvek, program-költségvetési tervek, statisztikai jelentést készíteni - mindezen tevékenységek érdekében forrásteremtési tevékenységet végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
53 345 01Közösségfejlesztő animátorszakképesítés-ráépülés

A Közművelődési szakember I. képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: bármely felsőfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 62 345 01 azonosító számú, Közművelődési szakember I. megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10650-12 A közművelődési intézmények és szervezetek szolgáltatásai, tevé-kenységük rendszere

10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek

10652-12 Kulturális vidékfejlesztés, stratégiai tervezésmódszertan

10653-12 Az egész életen át tartó tanulás

10654-12 Kulturális menedzsment

10655-12 Kulturális turizmus és fesztiválszervezés


A Közművelődési szakember I. komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Záródolgozat készítése (bővebben ld. 5.4. pontban)

A Közművelődési szakember I. résszakképesítések:

-

A Közművelődési szakember I. ráépülések:

Közösségfejlesztő animátorAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu