Közművelődési szakember I. - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Közművelődési szakember I.
 • A szakképesítés OKJ száma: 62 345 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Menedzsment és igazgatás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
2714
Kulturális szervező
 • Fesztiválszervező
 • Koncertszervező
 • Kulturális szervező
 • Látogatásszervező
 • Művelődésszervező
 • Művészeti szervező
 • Népművelő
 • Program koordinátor
 • Programigazgató (kulturális szolgáltatás)
 • Programszervező (kulturális)

A közművelődési szakember i. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A közművelődési szakember feladata: a szabadidőben a művelődési-nevelési folyamatokhoz, alkalmakhoz, közösségi kapcsola-tokhoz, a megértés együttes élményeihez tevékenységi formák kínálata; az egyetemes, nemzeti, kisebbségi és a helyi kultúra érté-keinek közismertté tétele; az adott település különböző korú, nemű, érték- és érdekrendű csoportjai művelődési, közéleti szükség-leteihez, életképességének fejlesztéséhez alkalmazkodó tudás- és képességfejlesztő formák, folyamatok teremtése, működtetése, segítése, a helyi hagyományokat gazdagító szórakozási lehetőségek biztosítása, kulturális értékközvetítés. Tevékenysége a helyi társadalom közművelődési intézményeiben valósul meg: a helyi közösségi művelődést szervező és a közművelődési szolgáltatást biztosító művelődési intézményben (művelődési központ, általános művelődési központ, művelődési ház, közösségi ház, faluház, ifjúsági és gyermekház, ifjúsági információs iroda, szabadidő központ stb.), a szabadidő szórakoztató és művelődési szolgáltatást biztosító egyéb intézményekben (szabadidő park, állat- és növénykert, vidámpark, üdülők stb.), a regionális és megyei fejlesztési feladatokat ellátó és szolgáltatást nyújtó intézményekben (területi, fővárosi közművelődési szak-mai szolgáltató szervezet, közművelődési információs központ), a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézetben, a helyi társadalom közösségi terében, civil szervezeteiben.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

helyi, kistérségi és tágabb vonzáskörzeti kapcsolatokat építeni - programokat, csoportfoglalkozásokat felmérni, közönségszervezést végezni - kulturális programokat, kiállításokat tervezni, szervezni, marketingjét lebonyolítani - ismeretterjesztő előadásokat, vetélkedőket, játszóházakat, vásárokat, fesztiválokat, szünidei táborokat tervezni, szer-vezni, marketingjét kialakítani, lebonyolítani - ünnepi műsort és népünnepélyeket szervezni - hagyományőrző és művészeti csoportok szervezésére, marketingjét lebonyolítani, csoportot vezetni - programinformációt és egyéb kulturális információkat gyűjteni és szolgáltatni - felnőttképzési alkalmakat, képzési programokat szervezni és lebonyolítani - kulturális stratégia, éves tervek, elemzések, beszámolók, forgatókönyvek, program-költségvetési tervek, statisztikai jelentést készíteni - mindezen tevékenységek érdekében forrásteremtési tevékenységet végezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 344 02
Vállalkozási és bérügyintéző
51 344 11
Vállalkozási ügyintéző
51 344 01
Bérügyintéző

A képzés feltételei

A közművelődési szakember i. képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
bármely felsőfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 62 345 01 azonosító számú, Közművelődési szakember I. megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10650-12 A közművelődési intézmények és szervezetek szolgáltatásai, tevé-kenységük rendszere
 • 10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek
 • 10652-12 Kulturális vidékfejlesztés, stratégiai tervezésmódszertan
 • 10653-12 Az egész életen át tartó tanulás
 • 10654-12 Kulturális menedzsment
 • 10655-12 Kulturális turizmus és fesztiválszervezés

A közművelődési szakember i. komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Záródolgozat készítése (bővebben ld. 5.4. pontban)

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu