Közlekedésautomatikai műszerész - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Közlekedésautomatikai műszerész - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai műszerész
A szakképesítés OKJ száma: 54 523 03
Megfeleltetés: Közlekedésautomatikai műszerész
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Elektronika és automatizálás (523)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7341Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítójaBiztosítóberendezési műszerész
Közlekedésautomatikai műszerész


Ágazati besorolás: Közlekedésgépész
A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 54_523_03_Kozlekedesautomatikai_muszeresz.pdf

A Közlekedésautomatikai műszerész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Üzemelteti az állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseket.
Elvégzi az állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseken előírt és szükséges ellenőrző méréseket.
Ellenőrzi a berendezésekben működő szerkezeti elemek működési- és áramköri paramétereit, műszaki állapotát,
szükség esetén korrigálja a beállításokat.
Üzembehelyezések, fővizsgák, átalakítások során támogatólag részt vesz a munkálatokban.
Karbantartja az állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseket. A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamunkája során az üzemképesség mielőbbi visszaállítása céljából szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni - elhárítani az állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseken a hibát - dokumentálni a berendezésen végzett munkálatokat - Kapcsolatot tartani a diszpécserszolgálattal, különösen baleset, elemi esemény és rendkívüli körülmények bekövetkezésekor - a helyi vasúti forgalomirányítással egyeztetni és a szükséges további munkafázisokat lefolytatni - a vasúti forgalom mielőbbi helyreállítása érdekében önállóan tevékenykedni - figyelembe venni és elvégezni az előírt - időciklus szerinti -, működéstechnikai és biztonságtechnikai vizsgálatokat, elvégezni a szükséges javításokat vagy a javíthatatlan alkatrészek cseréjét, ellenőrizni a villamos csatlakozásokat és kötéseket, a berendezések működőképességének hosszabb távon való megőrzése érdekében - betartani a biztonságos munkavégzés feltételeit (tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi, környezetvédelmi előírásokat és alkalmazza azok eszközeit)

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Közlekedésautomatikai műszerész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 1

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 523 03 azonosító számú, Közlekedésautomatikai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10416-12 Közlekedéstechnikai alapok

10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok

10494-12 Informatikai, elektrotechnikai, technológiai alaptevékenységek végzése

10495-12 Vasúti biztosítóberendezések

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Közlekedésautomatikai műszerész komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Közlekedésautomatikai műszerész résszakképesítések:

-

A Közlekedésautomatikai műszerész ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu