Közbeszerzési referens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Közbeszerzési referens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Közbeszerzési referens tanfolyam

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Közbeszerzési referens
A szakképesítés OKJ száma: 52 343 01
Megfeleltetés: Közbeszerzési referens
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Pénzügy, bank és biztosítás (343)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3639Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézőjenincs


Ágazati besorolás: Közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: állami vagyonért felelős miniszter, Közbeszerzési Hatóság elnöke
Jegyzékbe kerülés éve: 2003
Az SzVK letöltése: 52_343_01_Kozbeszerzesi_referens.pdf

A Közbeszerzési referens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A közbeszerzési referens feladata, hogy - ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon - alkalmazza a közbeszerzési
törvényt, annak végrehajtási rendeleteit és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat
és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít el, illetve működik közre azok elkészítésében.
A közbeszerzési eljárásokban el kell látnia az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan
figyelemmel kell kísérnie a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását.
Előzőeken túl ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, koordinálja a közbeszerzési eljárás
lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe, valamint nyomon követi a
közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését.
Feladata, hogy a közbeszerzési eljárásokban ellássa az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat. E körben
különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való
részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos
feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításában.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaalkalmazni a közbeszerzési törvényt, végrehajtási rendeleteit, az egyéb kapcsolódó jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat - nyomon követni az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát és a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit, - áttekinteni a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait - meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát - ellátni az ajánlatkérőkre háruló tervezési és kapcsolódó egyéb feladatokat - elkészíteni az eljárás felhívását és bekapcsolódni a dokumentáció összeállításába - alkalmazni a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat - ellátni az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat - nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését - ellátni az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a megjelent közbeszerzési hirdetményeket - felismerni a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket és bekapcsolódni az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe - alkalmazni a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi szabályokat és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat - alkalmazni a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) irányadó rendelkezéseit - felismerni a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket megtenni - helyesen, az etikus magatartás szabályai szerint eljárni a közbeszerzési eljárás során - gondoskodni a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról - nyomon követni a közbeszerzések ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Közbeszerzési referens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 250-300 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 52 343 01 azonosító számú, Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10848-12 A közbeszerzés alapjai

10849-12 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat

10858-12 Jogi alapintézmények

10859-12 Közbeszerzési gyakorlat

10860-12 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények


A Közbeszerzési referens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.

A Közbeszerzési referens résszakképesítések:

-

A Közbeszerzési referens ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu