Körzeti megbízott - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Körzeti megbízott - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Körzeti megbízott
A szakképesítés OKJ száma: 55 861 04
Megfeleltetés: Körzeti megbízott
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem (861)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5361RendőrKörzeti megbízott


Ágazati besorolás: nincs
A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 55_861_04_Korzeti_megbizott.pdf

A Körzeti megbízott szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedés- és igazgatásrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmavégezni a körzeti megbízott általános feladatait - végezni a körzeti megbízott bűnügyi feladatait - végezni a körzeti megbízott közlekedési és speciális közlekedésrendészeti feladatait, - az iratkezelési szabályok alapján nyilvántartani és kezelni a részére kiadott ügyiratokat és okmányokat, végezni a nyilvántartott személyek ellenőrzését - együttműködni az illetékességi területén működő települési önkormányzattal - megtervezni - az elöljárótól kapott szempontok alapján - szolgálatát - felkészülni a szolgálatára irányuló ellenőrzésekre és együttműködni az ellenőrzések során - végzi a körzeti megbízotti elemző-értékelő tevékenységet - végezni körzeti megbízott bűnmegelőzési feladatait - végezni a körzeti megbízott statisztikai feladatait - bűnügyi iratok informatikai eszközökkel történő dokumentálását alkalmazni - a jogsértő cselekményeket felismerni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén - adatot, információt gyűjteni, ellenőrizni, megkeresést végrehajtani - bizonyítási cselekményeket végrehajtani és dokumentálni - büntetőeljárási kényszerintézkedéseket végrehajtani és dokumentálni - elvégezni az áldozatvédelemmel és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos egyes feladatokat - intézkedni saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartani a jogszerűség - szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit - szolgálata ellátása során lőfegyvert használni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr)szakképesítés
54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr)szakképesítés
54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr)szakképesítés
54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmirendőr)szakképesítés

A Körzeti megbízott képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés
Előírt gyakorlat: 2 év rendőr szakmai gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 300-500 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 861 04 azonosító számú, Körzeti megbízott megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10408-12 Körzeti megbízotti feladatok


A Körzeti megbízott komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A Körzeti megbízott résszakképesítések:

-

A Körzeti megbízott ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu