Korrektor - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Korrektor
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 213 03
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 55_213_03_Korrektor.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7231
Nyomdai előkészítő
 • Korrektor (nyomdai)

A korrektor szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Korrektor grafikai stúdiókban, szerkesztőségekben, könyv- és lapkiadókban, valamint nyomdákban végez szakmai tevé-kenységet. Munkájának célja, hogy a kiadvány nyelvi, helyesírási, tipográfiai és esztétikai szempontból hibátlan legyen. Fe-ladata a termelési folyamatban a megrendelőtől kapott szöveg- és képeredetik, valamint a formakészítés során létrejött szö-veg, kép, illetve illusztráció-szöveg kombináció összevetése. A hibák, eltérések észrevétele, jelölése és/vagy a jelölt hibák javítása. Szoros munkakapcsolatot tart és rendszeres konzultációt folytat a szerkesztőkkel, a munkafolyamat többi szereplőjével

A szakképesítéssel rendelkező képes:

együttműködni munkahelyi vezetőivel, a megrendelővel, a kapcsolódó munkaterületek szakembereivel - szöveg- és képeredetit a felhasználási technológiának megfelelő előkészíteni - nyomaton vagy képernyőn a szöveg eredetit a forgatókönyvvel összehasonlítani, az eltéréseket észrevenni, bejelölni és/vagy kijavítani - a helyesírási szabályok betartását ellenőrizni, a hibákat bejelölni - a tördelési és a tipográfiai szabályok betartását ellenőrizni - ellenőrizni a szövegrészi beosztások egységességét, bejelölni és/vagy kijavítani az eltéréseket - felismerni az alkalmazott betűtípusokat és különböző változataikat - a dokumentumban a hamis betűtípusokat felismerni, bejelölni és/vagy kijavítani - a tipográfiai rend betartására - digitális proof vagy próbanyomat alapján felismerni a színhelyességet, a direkt színeket - tájékozódni az interneten, a kézikönyvekben, lexikonokban, szakirodalomban - a nyomaton a hibákat szabványos korrektúrajelekkel jelölni - a hibákat a dokumentum programjában kijavítani - hibátlan korrektúra esetén a dokumentumot imprimálni, a levilágítást, lemezmásolást nyomtatást engedélyezni - az imprimatúrát az első nyomattal és a próbanyomattal összeolvasni - elvégezni a géprevíziót - felelősséggel dönteni a gépindulásról - az anyagról a szükséges beállításokkal PS vagy PDF fájlt írni - a kész anyagot, tartozékait, a műszaki dokumentációt archiválni - betartani a tűz-, a munka-, az érintésvédelmi és a környezetvédelmi előírásokat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 346 03
Irodai titkár

A képzés feltételei

A korrektor képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: 54 213 02 Kiadványszerkesztő vagy, 54 211 04 Grafikus
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 213 03 azonosító számú, Korrektor megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10641-12 Korrektori feladatok

A korrektor komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Középfokú, speciális (szakmai) nyelvvizsga, valamely európai nyelvből

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu