Kohászati technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kohászati technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kohászati technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 521 04
Megfeleltetés: Öntőtechnikus, Színesfémkohászati technikus, Vaskohászati technikus
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar (521)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Gépészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3112Kohó- és anyagtechnikusFémipari anyagtechnikus
Kohászati anyagmester
Mechanikai, metallográfiai anyagvizsgáló
Színesfémkohászati technikus
Vaskohászati technikus


Ágazati besorolás: Kohászat
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 54_521_04_Kohaszati_technikus.pdf

A Kohászati technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kohászati technikus feladata önállóan vagy mérnöki irányítás mellett a technológiai utasításnak megfelelően vas és egyéb fémek előállítása, dúsítása, finomítása, fizikai és kémiai jellemzőik kialakítása, és a különböző készültségi fokú termékek előállítása.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa minőség biztosítása érdekében a gyártási eljárás paramétereit (hőmérséklet, hatóanyag-felhasználás, villamos áram-erősség) folyamatosan mérni, ellenőrizni és mérnöki utasításra a gyártási jellemzőket megváltoztatni - nyersvas vagy acél előállításakor a nagyolvasztóba kerülő anyagok mennyiségét és a hőmérséklet beállításait meghatározni - képlékenyalakítást végezni - az alapanyagokon és a technológiai folyamat különböző fázisaiból származó mintákon kohászati laboratóriumi vizsgálatokat végezni, végeztetni - a zavartalan alapanyag-ellátást biztosítani - az öntvény- és a mintarajzok alapján az öntőmintákat gyártani, a formázás technológiai folyamatait ellenőrizni és irányítani - a selejtanalitikai vizsgálatok alapján a selejt-okokat megszüntetni - minőségellenőrzési, anyagvizsgálati feladatokat ellátni - a kohászati anyag-előállítási technológiákat biztonságosan üzemeltetni - a gyártmányokat vizsgálni és minősíteni - a munkabiztonsági, tűz- és környezetbiztonsági előírásokat betartani és betartatni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Kohászati technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 521 04 azonosító számú, Kohászati technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10184-12 Öntészeti feladatok

10185-12 Kohászati anyagvizsgálatok és mérések

10186-12 Kohászati technikus alapfeladatok

10187-12 Melegüzemi munkabiztonság és környezetvédelem

10188-12 Színesfémkohászati feladatok

10189-12 Vaskohászati feladatok

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Kohászati technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A Kohászati technikus résszakképesítések:

-

A Kohászati technikus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu