Kőfaragó, műköves és épületszobrász - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Kőfaragó, műköves és épületszobrász
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 582 07
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 34_582_07_Kofarago_mukoves_es_epuletszobrasz.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7536
Kőfaragó, műköves
 • Kézi kőfaragó
 • Épületszobrász
 • Műkőkészítő
 • Sírkőkészítő

A kőfaragó, műköves és épületszobrász szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az épületek külső és belső tereinek természetes és műkőből, valamint gipszből történő felépítését, burkolását, díszítését végzi. Parkok, terek, kertek és udvarok díszítőelemeit megtervezési, kivitelezi és elhelyezi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni - értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti alapfogalmakat munkája során - felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre - betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét - biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását - ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű felhasználását - gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról - átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről - alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat - alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét - értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani azokat - betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat - betartani, betartatni a foglalkozás-egészségügyi előírásokat - baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni, elsősegélyt nyújtani - használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket - biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát - gondoskodni a munkavédelmi eszközök használhatóságáról - elvégezni a munkaterület kockázat elemzését, értékelését - betartani és betartatni a Munka Törvénykönyve alapelveit, területi és személyi hatályát - munkaszerződést kötni, betartja és betartatja a szerződésben foglaltakat - betartani és betartatni a munkavállalói és a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket - betartani és betartatni a munkaviszony megszüntetésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat - alkalmazni a norma időre, norma rendszerre vonatkozó előírásokat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
52 213 01
Mozgóképgyártó

A képzés feltételei

A kőfaragó, műköves és épületszobrász képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nappali re

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 34 582 07 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10101-12 Építőipari közös tevékenység
 • 10273-12 Kőfaragó munkák
 • 10272-12 Épületszobrász munkák
 • 10271-12 Műkő- és sírkőkészítő munkák
 • 11497-12 Foglalkoztatás I
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A kőfaragó, műköves és épületszobrász komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu