Kőfaragó, műkőkészítő és épületszobrász - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kőfaragó, műkőkészítő és épületszobrász - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kőfaragó, műkőkészítő és épületszobrász
A szakképesítés OKJ száma: 34 582 07
Megfeleltetés: Kőfaragó, műköves és épületszobrász
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés (582)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Építészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7536Kőfaragó, műkövesKézi kőfaragó
Épületszobrász
Műkőkészítő
Sírkőkészítő


Ágazati besorolás: Építőipar
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012

A Kőfaragó, műkőkészítő és épületszobrász szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az épületek külső és belső tereinek természetes és műkőből, valamint gipszből történő felépítését, burkolását, díszítését végzi. Parkok, terek, kertek és udvarok díszítőelemeit megtervezési, kivitelezi és elhelyezi.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaellenőrzni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni - értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti alapfogalmakat munkája során - felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre - betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét - biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását - ellenőrzni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű felhasználását - gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról - átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről - alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat - alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét - értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani azokat - betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat - betartani, betartatni a foglalkozás-egészségügyi előírásokat - baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni, elsősegélyt nyújtani - használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket - biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát - gondoskodni a munkavédelmi eszközök használhatóságáról - elvégzni a munkaterület kockázat elemzését, értékelését - betartani és betartatni a Munka Törvénykönyve alapelveit, területi és személyi hatályát - munkaszerződést kötni, betartja és betartatja a szerződésben foglaltakat - betartani és betartatni a munkavállalói és a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket - betartani és betartatni a munkaviszony megszüntetésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat - alkalmazni a norma időre, norma rendszerre vonatkozó előírásokat - szakmai ajánlatot készíteni és adni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 582 04Sírkő és műkőkészítőrészszakképesítés
35 582 04Műemléki díszítőszobrászszakképesítés-ráépülés
31 582 04Sírkő és műkőkészítőrészszakképesítés
35 582 04Műemléki díszítőszobrászszakképesítés-ráépülés

A Kőfaragó, műkőkészítő és épületszobrász képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 2.2. Szakmai előképzettség: -
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nem
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 34 582 07 azonosító számú, Kőfaragó, műkőkészítő és épületszobrász megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10101-12 Építőipari közös tevékenység

10273-12 Kőfaragó munkák

10272-12 Épületszobrász munkák

10271-12 Műkő- és sírkőkészítő munkák


A Kőfaragó, műkőkészítő és épületszobrász komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az V.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A Kőfaragó, műkőkészítő és épületszobrász résszakképesítések:

Sírkő és műkőkészítő
Sírkő és műkőkészítő

A Kőfaragó, műkőkészítő és épületszobrász ráépülések:

Műemléki díszítőszobrász
Műemléki díszítőszobrászAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu