Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h)
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 522 03
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Energetika, elektromosság
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 31_522_03_Kisteljesitmenyu_kazan_futo_max_2t_h.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
8323
Kazángépkezelő
 • Kazánsegédgépész
 • Kazán segédberendezés kezelője

A kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladata a legfeljebb 2 t/h gőzteljesítményű kazán felkészítése az üzemeltetésre, a kazánnak és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket és az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

ellenőrizni a kazán vízszintjét - biztosítani a kazán elektromos ellátását - biztosítani a kazán tüzelőanyag ellátását - elindítani/működtetni a vízlágyítót, a sótalanítót, gáztalanítót, a tápvízellátást - ellenőrizni a reteszfeltételeket - elindítani az égéslevegő ventilátort - rákapcsolni a kazánt a rendszerre - beindítani a kazánt, gázzal vagy olajjal - sikertelen üzemindítást követően felülvizsgálni a reteszfeltételeket a kazánnál és a tüzelőberendezésnél - ellenőrizni a láng minőségét, a tüzelőanyag-levegő arányt - felügyelni, műszakonként ellenőrizni a biztonsági szelepek állapotát - felügyelni az üzemi szerelvények működését, állapotát - helyi technológiai berendezéseket, rendszereket működtetni, ellenőrizni - ellenőrizni a kapcsolódó energetikai rendszerek üzemszerű állapotát - figyelemmel kísérni a mérőórák állását - vízminőségi méréseket végezni - a kazánt előírás szerint iszapolni - a biztonságos üzemvitelt felügyelni, ellenőrizni - az előforduló hiba megszüntetéséről hatáskörében intézkedni - vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani - szükség esetén felettesét értesíteni - előkészíteni a tüzelőanyagokat felhasználásra, vagy tárolásra - tűzvédelmi-, gázkoncentráció mérő-, vészszellőztető rendszert felügyelni - vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket - biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 212 06
Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)

A képzés feltételei

A kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az 5. Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 200-300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 31 522 03 azonosító számú, Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok
 • 11417-12 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladatok

A kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu