Keveréktakarmány-gyártó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Keveréktakarmány-gyártó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Keveréktakarmány-gyártó
A szakképesítés OKJ száma: 31 541 06
Megfeleltetés: Keveréktakarmány-gyártó
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Élelmiszergyártás (541)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Élelmiszeripar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
A szakképesítésért felelős miniszter: élelmiszeriparért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 31_541_06_keverektakarmany_gyarto.pdf

A Keveréktakarmány-gyártó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A különböző gabonafélék feldolgozását végző üzemek munkaterületein:
- nyers- és alapanyagok átvétele, minősítése, tárolása
- gabona termények szárítása és tisztítása
- gabonák őrlése és hántolása
- keveréktakarmányok gyártása
- késztermékek minősítése, csomagolása, raktározása
A technológiai műveletek és folyamatok előírásainak betartása, valamint a gépek, berendezések biztonságos
(baleset- és tűzvédelmi) kezelése alapvető követelmény.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa munkafolyamathoz szükséges anyagmennyiségeket és termelési időt megtervezni - eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni - gabonák és alapanyagok raktározási tevékenységet végezni - működtetni a gabonatárolási és a gabonaszárítási technológiai folyamatot - működtetni a keveréktakarmány-gyártás technológiai folyamatát - ellenőrizni a technológiai feldolgozás hatékonyságát - elvégezni a technológia befejező műveleteit - biztosítani a zavartalan technológiai folyamatot - betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat - sematikus ábrákat és folyamatábrákat értelmezni - elvégezni a tevékenységéhez kapcsolódó kézi és számítógépes adminisztrációt

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Keveréktakarmány-gyártó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 31 541 06 azonosító számú, Keveréktakarmány-gyártó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10926-12 A húsipari és malomipari munkavégzés követelményei


A Keveréktakarmány-gyártó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Keveréktakarmány-gyártó résszakképesítések:

-

A Keveréktakarmány-gyártó ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu