Kerámiaműves - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kerámiaműves - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kerámiaműves
A szakképesítés OKJ száma: 54 211 05
Megfeleltetés: Keramikus
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet (211)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7413KeramikusPorcelánkészítő
Edénygyártó
Épület keramikus
Fazekas
Festő, porcelán
Finomkerámiai kézi formázó
Finomkerámiamáz-készítő
Formába öntő, kerámia
Kerámiaformázó
Kerámiamozaik-készítő
Majolikafestő
Modellkészítő (porcelángyártás)


Ágazati besorolás: Képző- és iparművészet
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 54_211_05_Keramiamuves.pdf

A Kerámiaműves szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kerámiaműves alkotócsoportban, kisebb üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevé-kenységét. A kerámiaműves olyan, fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, technikai tudással rendelkező szakember, aki szakmai igényességgel valósítja meg a kerámia-porcelángyártás különböző területein adódó feladatait. Vezető tervezővel együttműködve vagy önállóan elkészíti a kerámia-porcelán tárgy terveit, majd a kívánt szinten külön-féle alapanyagokból kivitelezi a tárgyakat. Ismeri és használja a korszerű technológiákat a gyári-, a kézműves és autonóm kerámia-porcelán területén, és figyelembe veszi azok szemléleti-szakmai elvárásait. Munkája során, a feladattól függően információ- és anyaggyűjtést végez, terveket, vázlatokat, valamint marketing tervet és költség kalkulációt készít. Szakértelme és a megbízás szerint munkavállalóként edényeket, épületkerámiát vagy szaniterárut készít, ellátja a gyártás teljes- vagy részfeladatait. A kerámiaműves feladatok ellátása során anyag- és gyártáselőkészítést végez, prezentál, archivál, kapcsolatot tart a megrendelővel és a szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemeken vagy a műszaki egyetem tárgytervező szakán folytathatja.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaegyüttműködni a kerámia-porcelángyártás különböző területein dolgozó munkatársaival, tervezőkkel - megrendelések alapján vagy önálló elképzelések szerint egyedi és kis szériában gyártott kerámia-porcelán tárgyakat készíteni - alkalmazni a kerámia-porcelántörténet és a kortárs kerámia művészet területén szerzett ismereteit szakmai munkájában - anyag- és technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni a tárgyformálás területén - azonosítani a porcelán-kerámiamasszákat, mázakat, szükség szerint alakítani azok tulajdonságait - alkalmazni a kerámia-porcelán tárgyformálás és sokszorosítás alapműveleteit - szakszerűen használni a mázakat, máz alatti és máz feletti kerámia festékeket és alapanyagaikat - hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni - a tárgyformáláshoz szükséges vázlatterveket, formatanulmányokat készíteni - elkészíteni kerámia-porcelán tárgyak metszeti, pontos méretezésű műhelyrajzait - kerámia-porcelán tárgyak előállításához különböző rendeltetésű gipszformákat készíteni - a nyersszárítás folyamatát megtervezni, felügyelni - a mázazási műveletek különböző módjait alkalmazni - berakni és működtetni az égető kemencéket, szakszerűen alkalmazni az égetési segédeszközöket - a gyakorlati munka végzéséhez szükséges kézi és gépi szerszámokat, berendezéseket a technológiai előírások figyelembevételével szakszerűen és az egészség- és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Kerámiaműves képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállí-tások, művésztelepek formájá

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 211 05 azonosító számú, Kerámiaműves megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás

10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése

10588-12 Tervezés és technológia

10636-12 Kerámia-porcelán előtanulmányok

11104-12 Kerámia-porcelán tárgykészítés

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Kerámiaműves komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Vizsgamunka készítése. Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból. A vizsga megkezdésének feltétele mindkét képzési formában: a vizsgamunka és a szakmai portfolió leadása a vizsgaszervező intézmény által megadott határidőre (bővebben 5.4.2. pont)

A Kerámiaműves résszakképesítések:

-

A Kerámiaműves ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu