Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 55 725 10
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák (725)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3323Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelőjeRöntgenasszisztens
Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és su-gárterápiás asszisztens
Izotópasszisztens
Nukleáris medicina asszisztens
Sugárterápiás asszisztens
Radiográfus


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012

A Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens a képi diagnosztikai, a nukleáris medicina és a sugárterápiás betegellátás területén tevékenykedik, team tagjaként, szakorvos (a radiológiában, nukleáris medicinában, sugárterápiában szakor-vos), vagy diplomás radiográfus irányításával. Kompetenciájának megfelelően önállóan vesz részt a betegek diagnosztikus és terápiás ellátásában. Elősegíti a képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás betegellátás optimális feltételeit, a napi tevékenységet megszervezi, betegirányítási és tájékoztatási feladatokat lát el, a betegdokumentációt vezeti.
Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik. Munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa radiológiai osztályon röntgenfelvételeket készíteni, a röntgen átvilágításoknál segédkezni, asszisztálni a kontrasztanya-gok beadásánál, denzitometriás vizsgálatot végezni, mammográfiás vizsgálatot végezni, speciális mammográfiás beavat-kozásoknál segédkezni; - a nukleáris medicina osztályon a nukleáris medicina diagnosztikai vizsgálatokat elvégezni, orvosi leletezésre előkészíte-ni, a terápiás eljárásoknál, valamint a radiofarmakonok beadásánál segédkezni, részt venni a meleglaboratórium munká-jában, a radiogyógyszerek minőségbiztosításában; - a sugárterápiás osztályon a besugárzási tervet értelmezni, a besugárzást előkészíteni, orvosi utasításra sugárterápiás keze-lést végezni; - mindhárom területen a vizsgálatokhoz, kezelésekhez szükséges anyagokat előkészíteni, a használatos gépeket, berende-zéseket és eszközöket szakszerűen kezelni, meghibásodásukat felismerni és jelezni, minőségbiztosítási eljárásokat alkal-mazni; - munkáját szakszerűen, maximális biztonsággal, az aszepszis, antiszepszis, valamint a sugárvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásával végezni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
52 725 02Gyakorló képi diagnosztikai, nuk-leáris medicina és sugárterápiás asszisztensszakképesítés

A Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 52 725 02 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 360-440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 725 10 azonosító számú, Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11189-12 Képi diagnosztika

11190-12 Nukleáris medicina

11191-12 Sugárterápia


A Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens résszakképesítések:

-

A Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu