Katasztrófavédelmi referens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Katasztrófavédelmi referens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Katasztrófavédelmi referens
A szakképesítés OKJ száma: 53 861 07
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem (861)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5259Személy és vagyonvédelmi foglalkozásúHivatásos katasztrófavédelmi szervnél zászlósi rendfokozattal rendszeresített beosztások


Ágazati besorolás: nincs
A szakképesítésért felelős miniszter: katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 53_861_07_Katasztrofavedelmi_referens.pdf

A Katasztrófavédelmi referens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A katasztrófavédelmi referens feladata:
- önállóan vagy elöljárói felügyelet mellett katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági
feladatokat lát el
- közreműködik megelőző tűzvédelmi (oktatási) feladatok megoldásábanA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmatájékozódni és kommunikálni - alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait - tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi ismereteket alkalmazni - kockázatelemzést, bevetéselemzést végezni - terveket készíteni - szervezeteket létrehozni és működtetni - döntés előkészítést végezni - részt venni szakmai területének szabályozásában - közreműködni hatósági, szakhatósági eljárásban - védelemszervezői tevékenységet végezni - veszélykezelésben közreműködni - kapcsolatot tartani és együttműködni - logisztikai támogatást tervezni, szervezni - védőlétesítményeket kezelni - oktatást, felkészítést tervezni, szervezni és végrehajtani - adatkezelést és adminisztrációs feladatokat végezni - ellenőrizni, értékelni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
52 861 04Katasztrófavédelmi szakelőadószakképesítés

A Katasztrófavédelmi referens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 52 861 04 Katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 200-300 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 53 861 07 azonosító számú, Katasztrófavédelmi referens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10387-12 A katasztrófavédelmi referens tevékenysége


A Katasztrófavédelmi referens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget
tesz. A képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése. A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzési programban rögzített teljes óraszám 15%-át.

A Katasztrófavédelmi referens résszakképesítések:

-

A Katasztrófavédelmi referens ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu