Jelnyelvi tolmács - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Jelnyelvi tolmács - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Jelnyelvi tolmács
A szakképesítés OKJ száma: 52 223 01
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Anyanyelvi képzés (223)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3514Jelnyelvi tolmácsJelnyelvi tolmács


Ágazati besorolás: Szociális
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 52_223_01_Jelnyelvi_tolmacs.pdf

A Jelnyelvi tolmács szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A jelnyelvi tolmács biztosítja az információ zavartalan cseréjét a jelnyelvhasználó hallássérült és halló személy(ek) között. Szi-multán technikával tolmácsol magyar jelnyelvről hangzó magyar nyelvre, illetve fordítva, hangzó magyar nyelvről magyar jel-nyelvre. Munkája során, bizonyos esetekben, konszekutív tolmácsolási technikával közvetít magyar jelnyelvről hangzó magyar nyelvre, illetve hangzó magyar nyelvről magyar jelnyelvre. Szükség esetén infokommunikációs lehetőségek segítségével végzi munkáját.
Hallássérült személyek számára, írásos szövegek jelnyelvi adaptálását készíti el. A jelnyelvi tolmácsolás magába foglalhatja a jelnyelvi megnyilatkozás írásos változatának megírását is. A jelnyelvi tolmács a hangzó és jelnyelvi kultúra közti különbség kiegyensúlyozására törekszik. Munkája során betartja a szak-mai illetékesség szabályait és az Etikai kódex alapján látja el közvetítő feladatát. Munkatevékenységét az előírások szerint do-kumentálja.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaMegfelelő tolmácsolási technikák és módszerek alkalmazására az igénybevevők elvárásai szerint. Tárgyalásokon, megbeszéléseken, konferenciákon és egyéb alkalmakon, hangzó nyelvi környezetben, jelnyelvhasználó személyek számára, az elhangzottak tolmácsolására, ügyelve a tartalom, jelentés pontos, szöveghű átadására. Tárgyalásokon, megbeszéléseken, konferenciákon és egyéb alkalmakon, hangzó magyar nyelvet használó személyek számára a jelnyelvi megnyilatkozások tolmácsolására, ügyelve a tartalom, jelentés pontos, szöveghű átadására. Személyi tolmácsolás biztosítására életviteli ügyintézés során, hallássérült személyek részére.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
51 223 01Relé jelnyelvi tolmácsrészszakképesítés
53 223 01Jelnyelvi szaktolmácsszakképesítés-ráépülés

A Jelnyelvi tolmács képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: B1 szintű jelnyelvi tudás
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

20%-elmélet
80%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 1000-1200 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 52 223 01 azonosító számú, Jelnyelvi tolmács megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10549- 12 A jelnyelvi tolmácsolás általános alapjai

10550-12 A jelnyelvi tolmácsolás szakmai alapjai

10551-12 A jelnyelvi tolmácsolás módszertana

10552-12 Jelnyelvi tolmácsolás a gyakorlatban

10553-12 Jelnyelv ? B2 szinten

10554-12 Jelnyelv ? C1 szinten

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Jelnyelvi tolmács komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
C1 szintű jelnyelvi vizsga sikeres letétele. Minimum 20, maximum 30 oldalas záródolgozat leadása a vizsgát megelőzően 60 nappal. 800 gyakorlati óra, melynek 90%-a (720 óra) a képzőintézmény gyakorló termében, 10%-a (80 óra) igazolt terepgyakorlaton történik. A 80 óra terepgyakorlat 70%-át (56 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál szakmai gyakorlat keretében, 30%-át (24 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál, siketközösségben vagy hallássérültekkel foglalkozó ellátó helyeken letöltött hospitálás kereté-ben kell letölteni. A terepgyakorlat igazolásának módja: gyakorlatvezető értékelése, házi dolgozat, illetve a gyakorlati naplóban történő rögzítés, melyeket a tárgy oktatója fogad el.

A Jelnyelvi tolmács résszakképesítések:

Relé jelnyelvi tolmács

A Jelnyelvi tolmács ráépülések:

Jelnyelvi szaktolmácsAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu