Jelnyelvi szaktolmács - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Jelnyelvi szaktolmács - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Jelnyelvi szaktolmács
A szakképesítés OKJ száma: 53 223 01
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Anyanyelvi képzés (223)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3514Jelnyelvi tolmácsJelnyelvi tolmács
Tolmácsszolgálat vezető


Ágazati besorolás: Szociális
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 53_223_01_Jelnyelvi_szaktolmacs.pdf

A Jelnyelvi szaktolmács szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Jelnyelvi tolmács alap-szakképesítés munkaterületeiben meghatározott feladatokat gyakorolja. Jelnyelvi tolmácsolási feladatokat lát el a médiában. Színházi és művészi produkciókat jelnyelven interpretál jelnyelvhasználó közönség részére. Irodalmi művek jelnyelvi adaptációját hozza létre. Egyházi szertartásrendben jelnyelvi tolmácsolást biztosít jelnyelvhasználók számára. Jelnyelvi igazságügyi szakértői tevékenységet lát el. Speciális jelnyelvi tolmácsolást biztosít alacsony nyelvi kompetenciájú hallássérültek számára.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamegfelelő tolmácsolási technikák és módszerek alkalmazására médiában, színházi és művészeti produkciókon, egyházi szertartásokon. szakmai tárgyalásokon, megbeszéléseken, tudományos konferenciákon, médiában, színházi és művészeti produkció- kon, egyházi szertartásokon hangzó nyelvi környezetben, jelnyelvhasználó személyek számára az elhangzottak tolmácso-lására, ügyelve a tartalom, jelentés pontos, szöveghű átadására. szakmai tárgyalásokon, megbeszéléseken, tudományos konferenciákon és egyéb alkalmakon, hangzó magyar nyelvet használó személyek számára a jelnyelvi megnyilatkozások tolmácsolására, ügyelve a tartalom, jelentés pontos, szöveghű átadására.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
52 223 01Jelnyelvi tolmácsszakképesítés

A Jelnyelvi szaktolmács képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 52 223 01 Jelnyelvi tolmács szakképesítés, továbbá C1 szintű jelnyelvi tudás
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

20%-elmélet
80%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 200-240 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 53 223 01 azonosító számú, Jelnyelvi szaktolmács megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10555-12 Jelnyelvi tolmácsolási szakirányok


A Jelnyelvi szaktolmács komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
160 gyakorlati óra, melynek 50%-a (80 óra) a képzőintézmény gyakorló termében, 50%-a (80 óra) igazolt terepgyakorlaton tör-ténik. A 80 óra terepgyakorlat 50%-át (40 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál szakmai gyakorlat keretében, 50%-át (40 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál, siketközösségben vagy hallássérültekkel foglalkozó ellátó helyeken letöltött hospitálás kereté-ben kell letölteni. A terepgyakorlat igazolásának módja: gyakorlatvezető értékelése, házi dolgozat, illetve a gyakorlati naplóban történő rögzítés, melyeket a tárgy oktatója fogad el.

A Jelnyelvi szaktolmács résszakképesítések:

-

A Jelnyelvi szaktolmács ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu