IT mentor - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) IT mentor - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: IT mentor
A szakképesítés OKJ száma: 54 482 01
Megfeleltetés: IT mentor
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Számítástechnikai alkalmazások (482)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Informatika

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3142Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikusHelpdesk operátor
PC-támogató
Rendszeradminisztrátor
Számítógépes kisegítő technikus
Számítógépes rendszerkarbantartó


Ágazati besorolás: Informatika
A szakképesítésért felelős miniszter: informatikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006

Az IT mentor szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az IT Mentor képes az e-Magyarország pontok működtetésére, a szűkebb közösség IT oktatására, melynek
célja a digitálisan írástudatlanok felzárkóztatása. Képzi az állampolgárokat az e-Közszolgáltatások
használatára, segíti őket közügyeik digitális úton történő intézésében.
Alkalmazza a célcsoport élethelyzeteinek megoldását kínáló hálózati szolgáltatásokat. Elősegíti a célcsoport
helyzetének javítását az információs társadalomban, a digitális esélyegyenlőség megteremtésében.
Közreműködik a közösségi oktatásfejlesztési és képzési programok kidolgozásában és menedzselésében.
Népszerűsíti a helyi információs társadalom fejlesztését. Kialakítja a közösségi hozzáférés szervezeti kereteit.
Megszervezi az élethosszig tartó tanulás helyi feltételeit. Segíti a távtanulókat a távoktatási szolgáltatások
használatában. Részt vesz a távközlési beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében.
Üzemelteti a rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni az
adatátviteli rendszerek, a hang és beszédátviteli rendszerek valamint a műsorszórás területei között. Kezeli
egyaránt a vezetékes és a vezeték nélküli hálózati megoldásokat.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni - adatátviteli eszközöket üzemeltetni - adatbázisokat kezelni - távközlési berendezések kezelésére - hibadetektálásra és javításra - üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátására - a távközlési marketing feladatok ellátására - e-Közszolgáltatások használatának oktatására - tanfolyamok szervezésére - oktatási feladatok ellátására - nyomtatványkitöltő programokat használatára - Ügyfélkapu és MoHu használatára - a speciális célcsoportok szükségleteinek és kielégítésük módjának az elemzésére és értékelésére- a szakterület jogi eszközeinek a speciális élethelyzetek kezelésében történő alkalmazására - a szakterület-specifikus megoldások, módszerek alkalmazására az egyedi az élethelyzetek megoldásában

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az IT mentor képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 16

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 54 482 01 azonosító számú, IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10815-12 Információtechnológiai alapok

10826-12 Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció

10829-12 Közösségi IT mentor feladatai

10830-12 Közösségi informatikai szolgáltató feladatai

10831-12 e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e-ügysegédi feladatok ellátása

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


Az IT mentor komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az IT mentor résszakképesítések:

-

Az IT mentor ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu