Hospice szakápoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hospice szakápoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Hospice szakápoló
A szakképesítés OKJ száma: 55 723 09
Megfeleltetés: Hospice szakápoló
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
Hospice szakápoló


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK letöltése: 55_723_09_Hospice_szakapolo.pdf

A Hospice szakápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A hospice szakápoló olyan szakember, aki a gyógyíthatatlan, terminális állapotban levő - elsősorban daganatos - betegek gondo-zását/ápolását végző hospice palliatív osztály, hospice-ház, hospice otthoni szakápolás, palliatív mobil csoport (mobil team), illet-ve az ilyen betegeket ellátó egyéb kórházi osztály betegellátási munkájában végez speciális ápolási, valamint szervezői és koordi-náló tevékenységet, amelynek célja a beteg és családja életminőségének javítása.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmarészt venni a betegek felvételében, környezettanulmányt végezni - felmérni a beteg és a családja szükségleteit (holisztikus megközelítésben) - gondozási tervet készíteni a terminális beteg számára - folyamatosan megfigyelni és értékelni a beteg állapotát - az orvos utasítása alapján, a team-munka keretében palliatív, szupportív terápiát alkalmazni - elvégezni a speciális hospice szakápolói feladatokat - tanatológiai ismeretei alapján megfelelő módon segíteni a beteget és családját a haldoklás különböző szakaszaiban - részt venni a beteg és családja lelki gondozásában kompetenciáján belül - a betegek halála után támogatni a hozzátartozókat a gyász időszakában - szervezni és összehangolni a hospice-palliatív ellátó team munkáját - kapcsolatokat tartani az egyéb ellátó intézményekkel és szervezetekkel - a hospice nonprofit jellegének megfelelően segíteni a források felkutatásában és forrásfejlesztésben - a hospice munkával kapcsolatban felvilágosító, népszerűsítő (PR) tevékenységet végezni a halál tabu-oldása céljából - rendszeresen részt venni stresszkezelő egyéni- vagy csoportmunkában - szakszerűen és folyamatosan dokumentálni az elvégzett munkát, jelentéseket összeállítani

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

A Hospice szakápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló
Előírt gyakorlat: 2 év ápolói munkakörben eltöltött gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 500-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 723 09 azonosító számú, Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11181-12 Hospice szakápolás

11182-12 Koordinációs ismeretek


A Hospice szakápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

A Hospice szakápoló résszakképesítések:

-

A Hospice szakápoló ráépülések:

ÁpolóAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu