HONVÉD ZÁSZLÓS AZ ÁGAZAT/SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) HONVÉD ZÁSZLÓS AZ ÁGAZAT/SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: HONVÉD ZÁSZLÓS AZ ÁGAZAT/SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL
A szakképesítés OKJ száma: 55 863 01
Megfeleltetés: Honvéd zászlós (az ágazat megjelölésével)
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Honvédelem (863)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás: nincs
A szakképesítésért felelős miniszter: honvédelemért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2003
Az SzVK letöltése: 55_863_01_honved_zaszlos_az_agazat_szakmairany_megjelolesevel.pdf

A HONVÉD ZÁSZLÓS AZ ÁGAZAT/SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Magyar Honvédségnél altiszti/zászlósi állományban:
katonai alaptevékenységet végez,
altiszti alapfeladatokat hajt végre,
katonai vezetői tevékenységet végez,
katonai szakmairányú szaktevékenységet végez.
A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmakatonai alapfeladatok körében a szolgálati, alaki és öltözködési szabályzatban meghatározottak alkalmazza; egyéni lőfegyverét, védelmi eszközeit és felszerelését kezeli, karbantartja; őr-, ügyeleti- készenléti-, futár- valamint rendészeti szolgálati feladatot lát el; végrehajtja a napirend feladatait, parancsnokát támogatva részt vesz az alegység napi tevékenységének irányításában; műszaki, logisztikai, harcászati, hírváltási, ön-és kölcsönös segélynyújtási, katasztrófavédelmi és nem háborús műveleti, feladatokat lát el; a beosztott állomány kiképzését tervezi, szervezi és végzi, a saját katonai-szakmai ismereteit önképzéssel fejleszti, edzi testét; számítógépes nyilvántartásokat vezet, elektronikus formátumú dokumentumokat készít; a szakbeosztásához rendszeresített haditechnikai eszközöket kezel, üzemeltet, tesztel, karbantart, az egyszerűbb hibákat javítja; betartja és betartatja katonai gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt biztonsági rendszabályokat, munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez; elsajátítja és alkalmazza a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatokat és viselkedési normákat, katonai-szakmai tevékenység során - NATO STANAG 6001 1.1.1.1 szinten - angol katonai szaknyelven kommunikál; építi és fejleszti az alegység közösségét, motiválja beosztottait, kezeli a konfliktusokat és stresszhelyzeteket; katonai személyek és szervezetek, valamint polgári személyek és szervezetek közötti kommunikáció végez; a beosztott állomány képzésének és előmenetelének tervezése, szervezése, a beosztott állomány értékelése, önképzésének, ismeretszerzésének segítése, részükre egyéni fizikai felkészítési program kidolgozása; az alegységnél működő mentor, családtámogató programot segíti; közreműködik a honvédelmi nevelés programjának megvalósításában.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 863 01Alapfokú katonai vezető-helyettesrész-szakképesítés
54 863 02Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)szakképesítés

A HONVÉD ZÁSZLÓS AZ ÁGAZAT/SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga, idegen nyelvből legalább alapfokú komplex, vagy NATO STANAG 1.1.1.1. szintű nyelvvizsga bizonyítvány, legalább ?B? kategóriás érvényes gépjármű vezetői engedély, ECDL START számítógép kezelői jogosítvány vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 55 863 01 azonosító számú, HONVÉD ZÁSZLÓS AZ ÁGAZAT/SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:A HONVÉD ZÁSZLÓS AZ ÁGAZAT/SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az V.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A HONVÉD ZÁSZLÓS AZ ÁGAZAT/SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL résszakképesítések:

-

A HONVÉD ZÁSZLÓS AZ ÁGAZAT/SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu