Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 54 863 02
Megfeleltetés: Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével)
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Honvédelem (863)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás: nincs
A szakképesítésért felelős miniszter: honvédelemért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 54_863_02_honved_altiszt_az_agazat_szakmairany_megjelolesevel.pdf

A Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Magyar Honvédségnél altiszti állományban:
katonai alaptevékenységet végez,
altiszti alapfeladatokat hajt végre,
katonai ágazati alap- és szaktevékenységet végez,
katonai szakmairányú szaktevékenységet végez.
A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmakatonai alapfeladatok körében a szolgálati, alaki és öltözködési szabályzatban meghatározottak alkalmazza; egyéni lőfegyverét, védelmi eszközeit és felszerelését kezeli, karbantartja; őr-, ügyeleti- készenléti-, futár- valamint rendészeti szolgálati feladatot lát el;végrehajtja a napirend feladatait, parancsnokát támogatva részt vesz az alegység napi tevékenységének irányításában; műszaki, logisztikai, harcászati, hírváltási, ön-és kölcsönös segélynyújtási, katasztrófavédelmi és nem háborús műveleti, feladatokat lát el; a beosztott állomány kiképzését tervezi, szervezi és végzi, a saját katonai-szakmai ismereteit önképzéssel fejleszti, edzi testét; számítógépes nyilvántartásokat vezet, elektronikus formátumú dokumentumokat készít; a szakbeosztásához rendszeresített haditechnikai eszközöket kezel, üzemeltet, tesztel, karbantart, az egyszerűbb hibákat javítja; betartja és betartatja katonai gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt biztonsági rendszabályokat, munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez; elsajátítja és alkalmazza a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatokat és viselkedési normákat, katonai-szakmai tevékenység során - NATO STANAG 6001 1.1.1.1 szinten - angol katonai szaknyelven kommunikál; építi és fejleszti az alegység közösségét, motiválja beosztottait, kezeli a konfliktusokat és stresszhelyzeteket; katonai személyek és szervezetek, valamint polgári személyek és szervezetek közötti kommunikáció végez; a beosztott állomány képzésének és előmenetelének tervezése, szervezése, a beosztott állomány önképzésének, ismeretszerzésének segítése, részükre egyéni fizikai felkészítési program kidolgozása; az alegységnél működő mentor, családtámogató programot segíti; közreműködik a honvédelmi nevelés programjának megvalósításában, a tiszt-, és altisztképzésben.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 863 01Alapfokú katonai vezető-helyettesrészszakképesítés
55 863 01Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)szakképesítés-ráépülés
31 863 01Alapfokú katonai vezető-helyettesrész-szakképesítés
55 863 01Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)szakképesítés-ráépülés

A Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga, angol nyelvből államilag elismert általános, komplex, alapfokú nyelvvizsga vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: Az eredményesen végrehajtott katonai alapfelkészítés a 10282-12 Katonai alapfeladatok modultartalmába beszámítandó
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 120 óra a II. félév szorgalmi időszakát követően, 80 óra a IV. félév szorgalmi időszakában.

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:A Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az V. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
?B? kategóriás vezetői engedély megléte, kivéve
Szerelő ágazat: ?B? és ?C? kategóriás vezetői engedély megléte
Angol nyelvből NATO STANAG 6001 1.1.1.1 katonai szaknyelvi vizsga megléte
ECDL START számítógép kezelői jogosítvány megléte, kivéve
Légi vezetés, Híradó, Katonai informatikai rendszerüzemeltető, Speciális felderítő (rádióelektronikai felderítő) ágazat/szakmairányt, ahol az ECDL számítógép kezelői jogosítvány megléte


A Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) résszakképesítések:

Alapfokú katonai vezető-helyettes

A Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) ráépülések:

Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)
Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu