Hídépítő és-fenntartó technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hídépítő és-fenntartó technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Hídépítő és-fenntartó technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 582 02
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés (582)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3117Építő ? és építésztechnikusHídépítő és- fenntartó technikus


Ágazati besorolás: Közlekedésépít
A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK letöltése: 54_582_02_Hidepito_es_fenntarto_technikus.pdf

A Hídépítő és-fenntartó technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A hídépítő technikus az operatív vezető közvetlen munkatársa, összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a
mérnök és a művezető, valamint a szakmunkások közöttA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamérési feladatokat végezni - ellenőrzési feladatokat ellátni - dokumentációs tevékenységet végezni - szervezési feladatokat ellátni.- munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat ellátni. - megvalósítani a környezetvédelmi tervet - minőségbiztosítási feladatokat ellátni - aktív részese lenni a belső és külső kommunikáció áramoltatásának - számítástechnikai és informatikai feladatokat ellátni. - új hidat építeni - hidat üzemeltetni - híd fenntartási feladatot végezni - részt venni az útpálya építésében - meglévő utat kezelni - részt venni a vasúti pálya építésében, karbantartásában - tovább képezni magát - biztosítani a hídépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat - értelmezni és alkalmazni a hídépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat - a munkahelyi építőanyagok és talajmechanikai laboratóriumon eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű mérési eredmények értékelésére - alkalmazni a geodéziai műszereket, eszközöket, kitűzni segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a mért eredményekről jegyzőkönyvet készíteni, értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket - hídépítéssel kapcsolatos egyszerű számítási feladatokat megoldani, számított eredményekből résztervet készíteni - részt venni az acél-, vasbeton-, feszített beton-hidak építésében részmunkafolyamatok irányítására, vízelvezetők, korlátok, szigetelések, dilatációk elhelyezésére - ellenőrzési feladatok végzésére, ellenőrizni a híd állapotát, részt venni a karbantartásban - együttműködni a közúti- vagy vasúti-pálya építésében - beosztottai számára kiadni a napi munkát, annak szakszerű végzését ellenőrizni, a műszaki adminisztráció végzésére, az adminisztráció lezárására

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Hídépítő és-fenntartó technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 16

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 582 02 azonosító számú, Hídépítő és-fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10472-12 Közlekedésépítő alapismeretek

10473-12 Közlekedésépítési ismeretek

10474-12 Hídépítéstan

10475-12 Építésszervezés, gazdálkodás és mérés

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Hídépítő és-fenntartó technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Hídépítő és-fenntartó technikus résszakképesítések:

-

A Hídépítő és-fenntartó technikus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu