Házi időszakos gyermekgondozó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Házi időszakos gyermekgondozó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Házi időszakos gyermekgondozó
A szakképesítés OKJ száma: 31 761 02
Megfeleltetés: Házi időszakos gyermekgondozó
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem (761)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5221Gyermekfelügyelő, dajkaHázi időszakos gyermekfelügyelő
Bébiszitter
Segéd gyermekgondozó


Ágazati besorolás: Szociális
A szakképesítésért felelős miniszter: gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 31_761_02_Hazi_idoszakos_gyermekgondozo.pdf

A Házi időszakos gyermekgondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A házi időszakos gyermekgondozó az alapellátás keretében gyermekek napközbeni ellátásaként végzi a gyermek életkorának, állapotának igazodó gondozást, felügyeletet biztosít a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában. Gondozza a kóros állapota miatt hosszabb ideig otthoni gondozásra szoruló gyermeket. Segítséget nyújt a fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt ma-gántanuló számára. Biztosítja a váltott műszakban dolgozó, egyedülálló szülő gyermekének ellátását a kora reggeli, illetve késő esti órákban. Segítséget nyújt a gyermek ellátásában az egyik szülő betegsége esetén, ha emiatt akadályoztatva van a gyermek gondozásában, nevelésében.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmagyermekellátási alapfeladatok ellátására - a szociális problémák felismerésére - szakmai etikai szabályok betartására - általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására - rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre - információk gyűjtésére, információforrások kezelése - különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára - az ellátást igénybe vevő otthonába való beilleszkedésre, szokásaikhoz való alkalmazkodásra - adekvát kommunikációra - olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére - a gyermekek motiválására - segítőkész kapcsolatteremtésre - konfliktusmegoldásra - érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre - az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára - gyermekjátékok és sportszerek használata - informatikai és híradástechnikai eszközök használatára

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 761 02Kisgyermekgondozó, -nevelőszakképesítés

A Házi időszakos gyermekgondozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 350-420 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 31 761 02 azonosító számú, Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok

10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok


A Házi időszakos gyermekgondozó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
- a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, 8-10 oldalas Napló előzetes leadása, a Napló tartalmazza továbbá az intézmény rövid bemutatását, a gyakorló ál-tal megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének/klienseinek rövid élettörténetét.
- A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása
- A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommu-nikációja).
- Minimum 100 óra (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező szociá-lis szakember irányításával, olyan gyermekjóléti ellátórendszerhez tartozó házi gyermekfelügyeletet biztosítónál, amellyel nem áll munkaviszonyban) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

A Házi időszakos gyermekgondozó résszakképesítések:

-

A Házi időszakos gyermekgondozó ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu