Hangtárvezető - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hangtárvezető - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Hangtárvezető
A szakképesítés OKJ száma: 55 213 01
Megfeleltetés: Hangtárvezető
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek (213)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3719Egyéb művészeti és kulturális foglalkozásúHangtárvezető hangtechnikus
Stúdiómenedzser
Stúdió rendszergazda
Producer


Ágazati besorolás: Hang-, film és színháztechnika
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 55_213_01_Hangtarvezeto.pdf

A Hangtárvezető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A hangtárvezető tevékenysége a művészeti, kulturális, közélet, a tömegtájékoztatás, a multimédia, az oktatás, a személyes és tö-meg-, vagy telekommunikáció, az elektronikus kommunikáció, a szolgáltatások számos területére kihat. A hangtechnikának dön-tő befolyása van a társadalmi kultúrára, a tömegtájékoztatás minőségére, önálló művészeti ágak alapja, önmagában is művészeti tevékenység, információ közvetítője, a legalapvetőbb, és a legtöbb hagyománnyal bíró emberi kommunikációs kapcsolatok támo-gatója, a modern, fenntartható civilizáció egyik pillére. A hangtárvezető tevékenysége nagyfokú önállóságot, döntéshozási képes-séget, és figyelemkoncentrációt, gyakran kreativitást igénylő szellemi tevékenység, amihez állóképességet igénylő fizikai igény-bevétel is tartozhat. Munkáját jellemzően kis létszámú munkacsoportban, vagy más foglalkozások képviselőivel stábmunkában, egyéni felelősségvállalással végzi. Munkaterületétől függően gyakran változó emberi környezetben végzi munkáját. Jellemző munkaterületei az előadó művészetek, a színház. Napi munkájának végzéséhez szerteágazó tudományos és technikai területek eredményeit használja, jellemzően hangtani, teremakusztikai, pszicho akusztikai, elektroakusztikai, felvétel technikai, rendszer-technikai, hangszer akusztikai, zeneelméleti, zenetörténeti, dramaturgiai, műfajismereti, hangzástörténeti, hangesztétikai, hangmérnök etikai, angol műszaki nyelvi, digitális technikai, számítástechnikai, produkciós, jogi, vállalkozási, vezetési ismerete-ket, amelyekkel új minőséget, szellemi terméket hoz létre, vagy létrehozását irányítja.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaműfaji, stílus, felvétel-történeti, tartalmi és minőségi elemzést végezni, tartalmi, esztétikai, hangtechnikai minőségel-lenőrzést végezni - a feladat-ellátási helytől függő hangtechnikai követelményrendszert felállítani - műszaki és művészi szempontok alapján hangképet tervezni, kialakítani - szabad téri és zárt téri, a feladat-ellátási hely kívánalmainak megfelelő csatornaszámú besugárzási tervet készíteni - a besugárzási tervnek megfelelő szabad téri és zárt téri besugárzási térképet készíteni - a besugárzási tervnek megfelelő rendszertervet, eszközjegyzéket készíteni - a hangosítási rendszertervnek megfelelő beépítési, elhelyezési tervrajzot készíteni - alkalmazkodni környezeti hatásokhoz, környezetvédelmi előírásokhoz - környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni - a hangtechnikai eszközök, berendezések, rendszerek működésének ismeretében előkészíteni a hangosítási hangtech-nika telepítési munkáit - irányítani és ellenőrizni a felügyelete alá rendelt színházi, hangosító hangtechnikai rendszer telepítési munkáit - színházi, hangosító berendezést, színházi, koncert-, és eseményhangosító rendszert telepíteni, üzembe helyezni, rendszerré alakítani - számítógépet és számítástechnikai eszközt, hangtechnikai eszközt, berendezést, rendszert használni - munkafolyamatokat, eszközöket, rendszereket ellenőrizni, hangtechnikai méréseket végezni - hangforrásokat, hanghordozókat kezelni - színházi előadásokat, koncerteket, egyéb eseményeket hangosítani - új eszközt, rendszert, technológiát megismerni, alkalmazni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 213 01Hangmesterszakképesítés

A Hangtárvezető képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 54 213 01 Hangmester
Előírt gyakorlat: minimum 2 év színházban végzett, igazolt szakmai gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 213 01 azonosító számú, Hangtárvezető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10739-12 Vezetési, szervezési, technikai alapismeretek

10740-12 Színházi rendszerek, munkamódszerek


A Hangtárvezető komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A Hangtárvezető résszakképesítések:

-

A Hangtárvezető ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu