Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 215 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Kézművesség
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2001
 • Az SzVK letöltése: 55_215_01_hangszerkeszito_es_javito_hangszercsoport_megjelolesevel.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7415
Hangszerkészítő
 • Hangszerkészítő és -javító (fafúvós)
 • Hangszerkészítő és -javító (rézúvós)
 • Hangszerkészítő és -javító (vo-nós/pengetős/vonókészítő)
 • Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő)
 • Hangszerkészítő és -javító (zongora)

A hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Hangszerkészítő és -javító (fafúvós)
Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)
Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő)
Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő)
Hangszerkészítő és -javító (zongora)
A hangszerész megfelelő ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy egy hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos munkafeladatokat önállóan elvégezze. A különböző hangszercsaládok tagjain javítási és hangolási alapfeladatokat önálló-an megoldjon.
Együttműködik kollégáival, mindig kész a fejlődésre és tudása átadására.
Rendelkezik a megfelelő tudással és kapcsolatteremtő képességgel feladatainak ellátásához, a szakmai etikai normákat betartja, hivatásnak tekinti szakmáját

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a megfelelő ismereteket önállóan, jól alkalmazni, egy hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos munkafeladatokat önállóan elvégezni - a hangszercsaládok tagjain javítási és hangolási feladatokat önállóan megoldani - a hangszerekre jellemző tervezési és készítési tudományos ismereteket alkalmazni - együttműködni kollégáival, mindig kész a tanulásra, fejlődésre - a szakmai etikai normákat betartani, hivatásnak tekinteni szakmáját - használni és karbantartani eszközeit, szerszámait - a műhelymunkához a megfelelő feltételeket biztosítani - a javításra átvett hangszer hibáit felmérni, és a javítási lehetőségeket feltárni és a megrendelő számára elmagyarázni - a javítási árat, a javításhoz szükséges időt kikalkulálni - a hangszerek részegységeinek, és alkatrészeinek pótlását megtervezni az ehhez szükséges rajzokat elkészíteni, szá-mításokat elvégezni, és a tervek alapján elkészíteni - a javítási műveletek sorrendjét megtervezni - a javításokat a szakmai szabályok és hagyományok betartása mellett elvégezni - a munkavégzéshez szükséges dokumentációt készíteni - balesetmentesen, a környezet veszélyeztetése nélkül dolgozni - a szakma műveléséhez szükséges adatbázisokat kezelni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
31 811 03
Gondnok
részszakképesítés
35 811 02
Vendéglátó-üzletvezető
szakképesítés-ráépülés
34 811 01
Cukrász
szakképesítés
34 811 03
Pincér
szakképesítés
34 811 04
Szakács
szakképesítés
54 811 01
Vendéglátásszervező
szakképesítés

A képzés feltételei

A hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: 52 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

25%-elmélet
75%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 215 01 azonosító számú, Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Akusztikai mérésdokumentáció és szakrajz készítése a képzőintézmény által meghatározott témában az előírt tartalmi és formai követelmények szerint

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu