Gyógypedagógiai segítő munkatárs - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyógypedagógiai segítő munkatárs - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Gyógypedagógiai segít? munkatárs

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gyógypedagógiai segítő munkatárs
A szakképesítés OKJ száma: 54 140 01
Megfeleltetés: Egészségügyi gyakorlatvezető
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Általános oktatási ismeretek (140)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Oktatás

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3415Gyógypedagógiai asszisztensSzaktanár irányítása mellett közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, képzési és fejlesztési teendők ellátásában


Ágazati besorolás: Pedagógia
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 54_140_01_Gyogypedagogiai_segito_munkatars.pdf

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus útmutatásai alapján ellátja az egyes fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondo-zási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban. Munkáját titoktartási kötelezettséggel végzi.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmahatékony nevelői munkára a gyógypedagógussal együttműködve - értelmezni az oktatási-nevelési követelményeket - nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására - a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére - foglalkozások eszközeinek előkészítésére - gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására - differenciált bánásmód alkalmazására - a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére - a gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására - ügyeleti és kísérési feladatok ellátására - munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 140 01 azonosító számú, Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11464-12 Pedagógiai, pszichológiai feladatok

11465-12 Általános gyógypedagógiai feladatok

11466-12 Speciális gyógypedagógiai feladatok

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Gyógypedagógiai segítő munkatárs komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Előzetesen elkészített záródolgozat leadása.

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs résszakképesítések:

-

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu