Gyermek- és ifjúsági felügyelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 761 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 31_761_01_Gyermek_es_ifjusagi_felugyelo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5221
Gyermekfelügyelő, dajka
 • Kisgyermeknevelő
 • Gondozó
 • Gyermekfelügyelő

A gyermek- és ifjúsági felügyelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékeny-ségét. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a neve-lési/gondozási feladatokat. Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

szakmai etikai szabályok betartására - általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására - különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára - adekvát kommunikációra - olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére - a gyermekek motiválására - segítőkész kapcsolatteremtésre - konfliktusmegoldásra - érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre - az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára - gyermekjátékok és sportszerek használatára - informatikai és híradástechnikai eszközök használatára - különböző rendezvények, akciók lebonyolítására

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 582 05
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
34 582 09
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
34 582 12
Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

A képzés feltételei

A gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 350-420 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 761 01 azonosító számú, Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok
 • 10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok
 • 10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

A gyermek- és ifjúsági felügyelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
- Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes le-adása. A Napló tartalmazza továbbá az intézmény rövid bemutatását, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, va-lamint kliensének/klienseinek rövid élettörténetét.
- A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommuni-kációja).
- Minimum 100 óra letöltött gyakorlat (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, olyan szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tar-tozó intézményben, amellyel nem áll munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban) teljesítéséről szóló igazolás

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu