Gyermek- és ifjúsági felügyelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyermek- és ifjúsági felügyelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
A szakképesítés OKJ száma: 31 761 01
Megfeleltetés: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem (761)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5221Gyermekfelügyelő, dajkaKisgyermeknevelő
Gondozó
Gyermekfelügyelő


Ágazati besorolás: Szociális
A szakképesítésért felelős miniszter: gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 31_761_01_Gyermek_es_ifjusagi_felugyelo.pdf

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékeny-ségét. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a neve-lési/gondozási feladatokat. Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaszakmai etikai szabályok betartására - általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására - különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára - adekvát kommunikációra - olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére - a gyermekek motiválására - segítőkész kapcsolatteremtésre - konfliktusmegoldásra - érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre - az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára - gyermekjátékok és sportszerek használatára - informatikai és híradástechnikai eszközök használatára - különböző rendezvények, akciók lebonyolítására

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 761 01Gyermekotthoni asszisztensszakképesítés

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 350-420 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 31 761 01 azonosító számú, Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok

10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok

10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok


A Gyermek- és ifjúsági felügyelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
- Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes le-adása. A Napló tartalmazza továbbá az intézmény rövid bemutatását, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, va-lamint kliensének/klienseinek rövid élettörténetét.
- A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommuni-kációja).
- Minimum 100 óra letöltött gyakorlat (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, olyan szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tar-tozó intézményben, amellyel nem áll munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban) teljesítéséről szóló igazolás

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő résszakképesítések:

-

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu