Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 52 725 02
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák (725)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3323Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelőjeGyakorló képi diagnosztikai nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 52_725_02_Gyakorlo_kepi_diagnosztikai_nuklearis_medicina_es_sugarterapias_asszisztens.pdf

A Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens a képi diagnosztikai, a nukleáris medicina és a sugárterápiás betegellátás területén tevékenykedik, team tagjaként, szakorvos (a radiológiában, nukleáris medicinában, sugárterá-piában szakorvos, vagy diplomás radiográfus irányításával. Kompetenciájának megfelelően önállóan vesz részt a betegek diag-nosztikus és terápiás ellátásában.
Elősegíti a képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás betegellátás optimális feltételeit, a napi tevékenységet meg-szervezi, betegirányítási és - tájékoztatási feladatokat lát el.
Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa radiológiai osztályon röntgenfelvételeket készíteni, a röntgen-átvilágításoknál segédkezni, asszisztálni a kontrasztanyagok beadásánál, denzitometriás vizsgálatot végezni; - a nukleáris medicina osztályon a nukleáris medicina vizsgálatokat elvégezni, a radiofarmakonok beadásánál és az izotóp-terápiánál segédkezni; - a sugárterápiás osztályon a besugárzási tervet értelmezni, a besugárzást előkészíteni, orvosi utasításra sugárterápiás keze- lést végezni; - mindhárom területen a használatos gépeket, berendezéseket és eszközöket előírásszerűen kezelni, meghibásodásukat fel-ismerni és jelezni; - feladatait szakszerűen, maximális biztonsággal, az aszepszis, antiszepszis, valamint a sugárvédelmi és környezetvé-delmi szabályok betartásával végezni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 725 10Képi diagnosztikai, nukleáris me-dicina és sugárterápiás asszisztensszakképesítés-ráépülés

A Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1400-1700 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 52 725 02 azonosító számú, Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11221-12 Alapápolás

11110-12 Egészségügyi alapismeretek

11222-12 Klinikumi ismeretek

11157-12 A képi diagnosztika alapjai

11158-12 A nukleáris medicina alapjai

11159-12 A sugárterápia alapjai

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens résszakképesítések:

-

A Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens ráépülések:

Képi diagnosztikai, nukleáris me-dicina és sugárterápiás asszisztensAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu