Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 215 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Kézművesség
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 52_215_01_gyakorlo_hangszerkeszito_es_javito_hangszercsoport_megjelolesevel.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7415
Hangszerkészítő
 • Gyakorló hangszerkészítő és -javító (fafúvós)
 • Gyakorló hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)
 • Gyakorló hangszerkészítő és -javító (vo-nós/pengetős/vonókészítő)
 • Gyakorló hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő)
 • Gyakorló hangszerkészítő és -javító (

A gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Hangszerkészítő és -javító (fafúvós)
Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)
Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő)
Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő)
Hangszerkészítő és -javító (zongora)
A gyakorló hangszerész megfelelő ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy szakmai irányítás és felügyelet mellett egy hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos munkafeladatokat elvégezze. A különböző hangszercsaládok tagjain javítási és hangolási alapfeladatokat megoldjon. Együttműködik kollégáival, mindig kész a tanulásra, fejlődésre. A szakmai etikai normákat betartja, hivatásnak tekinti szakmáját.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a megfelelő ismereteket jól alkalmazni, szakmai irányítás és felügyelet mellett egy hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos munkafeladatokat elvégezni. A hangszercsaládok tagjain javítási és han-golási alapfeladatokat megoldani - együttműködni kollégáival, mindig kész a tanulásra, fejlődésre - a szakmai etikai normákat betartani, hivatásnak tekinteni szakmáját - használni és karbantartani eszközeit, szerszámait - a javításokat a szakmai szabályok és hagyományok betartása mellett elvégezni - a munkavégzéshez szükséges dokumentációt végezni - balesetmentesen, a környezet veszélyeztetése nélkül dolgozni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, ki-állítások, művésztelepek formájá

Elmélet/gyakorlat aránya:

25%-elmélet
75%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 52 215 01 azonosító számú, Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Záródolgozat készítése a képzőintézmény által meghatározott témában az előírt tartalmi és formai követelmények szerint

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu