Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
A szakképesítés OKJ száma: 52 723 02
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3311Ápoló, szakápolóGyakorló csecsemő és gyermekápoló


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi team tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatok-ban kompetencia szintjüknek megfelelően . Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásá-ban, gondozásában.
A szakápoló irányítása mellett:
Kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával
Részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában
Alapápolást végez
Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz
Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során
Sürgősségi eseteket felismer, megkezdi az ellátást/riaszt
Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitá-cióban
Tevékenységét az egészségügyi dokumentációban az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint rögzítiA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaaz ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végez-ni részt venni az ápolási folyamat megvalósításában egyénre szabott alapápolást nyújtani, amely a beteg vagy egészséges gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul a prevenciós és rehabilitációs folyamatok megvalósításában közreműködni részt venni a biztonságos ápolási környezet megteremtésében a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani részt venni a beteg állapotváltozásainak észlelésében, értelmezésében munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 723 02Csecsemő és gyermekápolószakképesítés-ráépülés

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: nincs óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 52 723 02 azonosító számú, Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11221-12 Alapápolás

11110-12 Egészségügyi alapismeretek

11222-12 Klinikumi ismeretek

11153-12 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások

11154-12 Egészségfejlesztés

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló résszakképesítések:

-

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló ráépülések:

Csecsemő és gyermekápolóAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu