Foglalkozásegészségügyi szakápoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Foglalkozásegészségügyi szakápoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Foglalkozásegészségügyi szakápoló
A szakképesítés OKJ száma: 55 723 06
Megfeleltetés: Foglalkozásegészségügyi szakápoló
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3311Ápoló, szakápolóFoglalkozás-egészségügyi szakápoló


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK letöltése: 55_723_06_Foglalkozasegeszsegugyi_szakapolo.pdf

A Foglalkozásegészségügyi szakápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A foglalkozás-egészségügyi szakápoló részt vesz a foglalkozás-egészségügy preventív, klinikai, egészség-megőrzési, és egészség-fejlesztési feladataiban. Tevékenységét foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatnál, szakellátó helyen vagy központban végzi. Részt vesz a foglalkozás-egészségügy preventív, klinikai, egészség-megőrzési, egészségfejlesztési feladatokban, a foglalkozási betegségek felismerésében, kezelésében, a munkavégzésből, munkakörnyezetből származó egészségkárosító kóroki tényezők észlelésében, munkahelyek munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs, kommunikációs, adatszolgáltató tevé-kenységben. A foglalkozás-egészségügyi szakápoló, mint a foglalkozás-egészségügyi team tagja, feladatait részben önállóan, részben pedig a foglalkozás-egészségügyi szakorvos utasítására vagy vele együttműködve végzi.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa foglalkozás-egészségügyi szolgálatok primer preventív tevékenységében közreműködni - külön jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésében közremű-ködni, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni - a foglalkozási megbetegedések felismerésében, kezelésében részt venni - a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozásában közreműködni - külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésé-ben és kivizsgálásában közreműködni - a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában közreműködni - a helyszíni (általános és foglalkozás-specifikus) higiénés vizsgálatok végzésében közreműködni, hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés/foglalkozás-egészségügyi/munkabiztonsági/kémiai biztonsá-gi/élelmiszerbiztonsági/járványügyi szabályok betartására - a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával felmerülő kockázatokról, a megelőzés lehetőségéről, az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást végezni - népegészségügyi programok szervezésében közreműködni - a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni, - az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók szakmai felké-szítésében közreműködni - a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni - a munkavállalók foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában közreműködni - adminisztrációs, dokumentációs tevékenységet végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

A Foglalkozásegészségügyi szakápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 500-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 723 06 azonosító számú, Foglalkozásegészségügyi szakápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11144-12 Foglalkozásegészségügyi szakápolás


A Foglalkozásegészségügyi szakápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

A Foglalkozásegészségügyi szakápoló résszakképesítések:

-

A Foglalkozásegészségügyi szakápoló ráépülések:

ÁpolóAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu