Fogászati asszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fogászati asszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Fogászati asszisztens

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Fogászati asszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 54 720 02
Megfeleltetés: Fogászati asszisztens
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Egészségügy (általános programok) (720)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3325Fogászati asszisztensFogászati asszisztens


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 54_720_02_Fogaszati_asszisztens.pdf

A Fogászati asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A fogászati asszisztens a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett segédkezik a fogászati kezeléseknél, tisztán tartja, fertőtleníti, előkészíti a műszereket és a kezeléshez szükséges különböző fogászati eszközöket, elvégzi az adminisztratív teendőket.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaelőkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket - a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni - prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento-alveoláris sebészeti, gyermekfo-gászati, fogszabályozási kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni - orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia-körnek megfelelő ellátási-, vizsgálati-, gondozási-, rehabilitációs fe-ladatokat - pszichés támogatást nyújtani a páciensnek - sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak - a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni - egészségnevelő, - fejlesztő tevékenységet folytatni - a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani - felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni - dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 725 11Klinikai fogászati higiénikusszakképesítés-ráépülés

A Fogászati asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1400-1700 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 720 02 azonosító számú, Fogászati asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11110-12 Egészségügyi alapismeretek

11221-12 Alapápolás

11222-12 Klinikumi ismeretek

11142-12 Fogászati ismeretek

11143-12 Gyermekfogászat, fogszabályozás

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Fogászati asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Fogászati asszisztens résszakképesítések:

-

A Fogászati asszisztens ráépülések:

Klinikai fogászati higiénikusAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu