Fluidumkitermelő technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fluidumkitermelő technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Fluidumkitermelő technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 544 02
Megfeleltetés: Fluidumkitermelő technikus
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Bányászat és kitermelőipar (544)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Gépészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3111Bányászati technikusGázipari technikus


Ágazati besorolás: Bányászat
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2004
Az SzVK letöltése: 54_544_02_Fluidumkitermelo_technikus.pdf

A Fluidumkitermelő technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ásványi nyersanyagot kutató, kitermelő, tároló és elszállító berendezések, az ásványi nyersanyagot előkészítő és elsődlegesen feldolgozó üzemek létesítésének, telepítésének, működtetésének, karbantartásának műszaki ellenőrzése, az előírásoknak megfelelő teljesítmény biztosítása.
Bányászati tevékenységek ellenőrzése, normaidő-, teljesítmény mérése, ásványvagyon felmérése, termelvény- és készletmennyiség becslése, mérése.
Részvétel a bányaveszélyek kialakulását megelőző, és a kialakult bányaveszélyek elhárítását célzó intézkedések meghozatalában valamint végrehajtásában.
Érvényben lévő védelmi utasítások megvalósíthatóságának ellenőrzése, a munkakörnyezet figyelemmel kísérése, gondoskodás a biztonság fenntartásáról.
Művelési határok, tevékenységi terület kitűzése, termelő-berendezések, munkaeszközök kiválasztása.
Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotának ellenőrzése.
Biztonsági berendezések működtetése.
Veszélyes anyagok, hulladék, környezettudatos kezelése, mentesítése.
Közlekedési utak készítése, külszíni/földalatti létesítmények, mozgáspályák megépítése, energiaellátás kiépítése.
Emelő-, vontató-, fúró-, szállítóberendezések kezelése, biztosítószerkezetek, berendezések alkalmazása.
Megújuló-energia fajták hasznosítását biztosító gépek, berendezések alkalmazása, beszabályozása, üzemeltetése.
Gázipari tüzelőberendezések alkalmazása, beszabályozása, üzemeltetése.
Gázipari mérőberendezések, gáztechnológiai mérések.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaértelmezni a terveket, részletterveket készíteni és szerkeszteni - elkészíteni az ajánlatot, elkészíteni a vállalást - elkészíteni a kivitelezési és szerelési munkákat - irányítani a kivitelezési és szerelési munkákat - megszervezni az üzembe helyezési, beszabályozási, átadás-átvételi tevékenységeket - elkészíteni és elvégezni a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket - tervezni és irányítani a karbantartási feladatokat - tervezni és szervezni a javítási feladatokat - tervezni és szervezni az átalakítási, korszerűsítési munkákat - tervezni és szervezni a bontási, hulladékkezelési és - hasznosítási feladatokat - elvégezni az általános, adminisztratív jellegű tevékenységeket - működtetni a különböző fluidumkitermelő-rendszerek felszíni szerelvényeit, berendezéseit - szénhidrogén mezők gyűjtő- és előkészítő rendszereit kezelni - termelő kutakat, szállító távvezetékeket ellenőrizni - szerelési vázlatot készíteni - gáztüzelő berendezéseket beszabályozni, üzemeltetni, karbantartani és javítani - gáz- és tüzeléstechnikai méréseket végezni - propán-bután gáz technológiát kezelni - az alternatív energia hasznosításához kiválasztani a megfelelő technológiát - használni a megújuló energiákat, üzemeltetni a berendezéseket - energetikai méréseket, számításokat végezni - szerszámokat, gépeket, motorokat, szivattyúkat kezelni, üzemeltetni - mélyfúró berendezésen kőzetbontási, lyukbefejezési, kútjavítási munkálatokat végezni - gépeket, berendezéseket karbantartani, gondoskodni az üzemszerű működésükről - fluidum kitermelést végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 544 02Fluidumkitermelőrészszakképesítés
31 544 03Mélyfúrórészszakképesítés
31 544 02 Fluidumkitermelő részszakképesítés
31 544 03 Mélyfúrórészszakképesítés

A Fluidumkitermelő technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nem
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 13. évfolyamot követően 120 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 544 02 azonosító számú, Fluidumkitermelő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10196-12 Bányászati alapismeretek

10200-12 Bányászati alapok

10204-12 Fluidumkitermelő feladatok

10202-12 Gázipari technikusi feladatok

10203-12 Megújulóenergia-gazdálkodási technikusi feladatok


A Fluidumkitermelő technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a V.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Fluidumkitermelő technikus résszakképesítések:

Fluidumkitermelő
Fluidumkitermelő
Mélyfúró
Mélyfúró

A Fluidumkitermelő technikus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu