Filmhangtervező - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Filmhangtervező - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Filmhangtervező
A szakképesítés OKJ száma: 53 213 01
Megfeleltetés: Filmhangtervező
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek (213)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3719Egyéb művészeti és kulturális foglalkozásúFilmhangtervező
Zenekészítő
Hangzásképtervező
Zenei forgató
DJ
Zenei vezető
Producer
Elektronikus zenekészítő


Ágazati besorolás: Hang-, film és színháztechnika
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 53_213_01_Filmhangtervezo.pdf

A Filmhangtervező szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A filmhangtervező tevékenysége a művészeti, kulturális élet, az oktatás, az elektronikus kommunikáció, a szolgáltatás és az ipar számos területére kiterjed. A filmhangtervező munkája művészeti tevékenység, nagyfokú önállóságot, döntéshozási képességet, és figyelemkoncentrációt, kreativitást igénylő szellemi tevékenység. Munkáját jellemzően egyedül, vagy kis létszámú munkacso-portban, vagy más foglalkozások képviselőivel stábmunkában, egyéni felelősségvállalással végzi. Munkaterületétől függően, változó helyszíneken és gyakran változó emberi környezetben megteremti saját munkakörülményeit. Jellemző munkaterületei az előadó művészetek, a film- és videó készítés, a szórakoztatás. Napi munkájának végzéséhez szerteágazó tudományos és technikai területek eredményeit használja, jellemzően hangtani, teremakusztikai, pszichoakusztikai, elektroakusztikai, felvételtechnikai, rendszertechnikai, hangszerakusztikai, zeneelméleti, zenetörténeti, dramaturgiai, műfajismereti, hangzástörténeti, hangesztétikai, filmtörténeti, filmesztétikai, hangmérnöketikai, angol műszaki nyelvi, digitális technikai, számítástechnikai, produkciós, jogi, vállalkozási ismereteket, amelyekkel új minőséget, szellemi terméket hoz létre, vagy közvetít.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaműfaji, stílus, felvétel-történeti, tartalmi és minőségi elemzést végezni, tartalmi, esztétikai, hangtechnikai minőségelle-nőrzést végezni - művészi szempontok alapján mozgókép, multimédia produktum, előadás, eszköz, berendezés, zenemű hangjának tartal-mát, hangzásképét tervezni, létrehozni - stúdiómunkát, filmes, videós munkát, műsort megtervezni, előkészíteni, dokumentálni, archiválni - a forgatókönyv, a képtartalom, az előadási terv, a hangtechnikai eszközök, berendezések, rendszerek működésének isme-retében előkészíteni, végrehajtani a filmes, videós, színházi, élő zenei hangtechnikai munkát - hangtérképet készíteni - a hangkép kívánalmainak megfelelő hangfelvételi, filmes mikrofontechnikákat használni - hangfelvételi berendezéseket, elektronikus hangszereket telepíteni, üzembe helyezni, rendszerré alakítani - számítógépet és számítástechnikai eszközt, speciális internetes hangtechnikai hardvert és szoftvert, hangtechnikai esz-közt, berendezést, rendszert használni - munkafolyamatokat, hangfelvételeket, eszközöket, rendszereket ellenőrizni - irányítani és ellenőrizni a felügyelete alá rendelt filmes, videós, utószinkron hangtechnikai munkát - hangtechnikai projektvezetést végezni - hangforrásokat, hanghordozókat kezelni - zeneszámot, műsort létrehozni, analóg és digitális hangfelvételt készíteni, keverni - elektronikus hangszerhangokat, hangeffektusokat létrehozni - hangfelvételi utómunkálatokat végezni, hanganyagokat szerkeszteni - új eszközt, rendszert, technológiát, módszert megismerni, alkalmazni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 213 01Hangmesterszakképesítés

A Filmhangtervező képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 54 213 01 Hangmester
Előírt gyakorlat: minimum 2 év hangtechnikai, vagy zenei szakmai gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 53 213 01 azonosító számú, Filmhangtervező megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10730-12 Zenei és filmhang alapismeretek

10731-12 Szoftverek, hangfeldolgozás

10732-12 Produkció, reprodukció, elektronikus zenekészítés


A Filmhangtervező komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Vizsgára az bocsátható, aki a vizsga megkezdése előtt 30 nappal a 7.2. pontban meghatározott feltételeknek eleget tevő vizsgaremeket bemutatta

A Filmhangtervező résszakképesítések:

-

A Filmhangtervező ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu