Erősáramú elektrotechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Erősáramú elektrotechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Erősáramú elektrotechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 522 01
Megfeleltetés: Erősáramú elektrotechnikus
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Energetika, elektromosság (522)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3121Villamosipari technikus (energetikai technikus)Energiaelosztási technikus
Erősáramú elektronikai technikus
Erősáramú villamosipari technikus
Villamosenergia-ipari szaktechnikus
Villamosenergia-technikus
Villamossági technikus (magasfeszültség)


Ágazati besorolás: Villamosipar és elektronika
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 54_522_01_Erosaramu_elektrotechnikus.pdf

Az Erősáramú elektrotechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az erősáramú elektrotechnikus a vállalat, intézmény, szervezet műszaki vezetőjének közvetlen munkatársa. Alapvető feladata a szervezet energetikai hálózatának üzemeltetése, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követése. Felelősségi körébe tartozik a meddőgazdálkodás, egyszerűbb kisfeszültségű hálózatok vezetékeinek méretezése. Feladata az alkalmazott irányítástechnikai, illetve hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Munkaterülete az erősáramú installáció teljes körű ismerete, szükség esetén az átalakítása. Ismeri az alkalmazott villamos gépek jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. A villamosenergia-gazdálkodással összefüggő méréseket elvégzi, az ehhez szükséges mérőműszereket beköti. Tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alapvető gépészeti ismeretei révén együttműködik e szakterület munkatársaivalA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmafém és műanyag munkadarabokat megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, fűrészelés, hajlítás, reszelés, csiszolás) - villamos és mechanikai kötéseket készíteni - egyszerű villamos kapcsolási rajzot készíteni - villamos kapcsolásokat értelmezni - villamos méréseket végezni - mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készíteni - feszültség alá helyezni a berendezést - villamos berendezések feszültségmentesítését végezni - intelligens épületek erősáramú szerelését végezni - kommunális és lakóépületek villanyszerelését végezni, áramköreit ellenőrizni - kialakítani a kommunális és lakóépületek elosztóit - felszerelni/összeszerelni a vezérlések készülékeit - felszerelni/összeszerelni a szabályozások készülékeit - motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni - energiagazdálkodással összefüggő méréseket végezni - mérőváltók ellenőrzésével kapcsolatos méréseket végezni - villamos hálózatok és berendezések ellenőrzésével, felülvizsgálatával kapcsolatos méréseket végezni - villamos gépeket szállítani, telepíteni, üzembe helyezni és üzemeltetni - számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-vel irányított ipari folyamatokat szerelni, üzemeltetni - rajzkészítő programot használni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Erősáramú elektrotechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nem
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 13. évfolyamot követően 80 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 522 01 azonosító számú, Erősáramú elektrotechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10007-12 Informatikai és műszaki alapok

10005-12 Villamosipari alaptevékenységek

10003-12 Irányítástechnikai alapok

10018-12 Erősáramú szerelések

10017-12 Erősáramú mérések

10016-12 Erősáramú berendezések üzeme


Az Erősáramú elektrotechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az V. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az Erősáramú elektrotechnikus résszakképesítések:

-

Az Erősáramú elektrotechnikus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu