Erőművi kazángépész - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Erőművi kazángépész
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 522 02
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Energetika, elektromosság
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 51_522_02_Eromuvi_kazangepesz.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3151
Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője
 • Blokk-segédgépész
 • Erőműgép berendezés kezelő
 • Erőművi kazánkezelő
 • Hőerőművi kazánkezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi olajadagoló-kezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi pakura(olaj)-állomás-kezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi szénadagoló

Az erőművi kazángépész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Energetikai (erőművi) irányító központokon keresztül és szükség szerint helyszíni beavatkozással irányítja és
felügyeli azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek hő- vagy elektromos energia előállításához a fosszilis
tüzelőanyagokat és biomasszát égetnek el kazánberendezésekben.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

betartani/betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat - az erőmű rendszereit, berendezéseit, eszközeit gazdaságosan és szakszerűen üzemeltetni, indítani, leállítani - szerkezetileg teljes körűen szemrevételezni, ellenőrizni a kazánt, segédberendezéseit és biztonsági berendezéseit - a kezelési utasítás szerinti állapotba hozni a kazán szerelvényeit - meggyőződni a kazán irányítástechnikai rendszerének működőképességéről - üzemkész állapotba hozni a füstgáz rendszert (csappantyúk, ventilátorok, csatornák) - ellenőrizni, ellenőriztetni a kazán töltéséhez a víz előírt minőségét - dokumentálni a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 720 01
Egészségügyi gyakorlatvezető

A képzés feltételei

Az erőművi kazángépész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 522 02 azonosító számú, Erőművi kazángépész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11099-12 Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei
 • 11100-12 Erőművi kazán ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása
 • 11101-12 Erőművi kazán üzemeltetése

Az erőművi kazángépész komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyamok eredményes teljesítését igazoló, a szakképzési
kerettantervben meghatározott tantárgyakat tartalmazó bizonyítvány, amely egyenértékű a
követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes letételével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu