Erőművi gépész - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Erőművi gépész
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 522 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Energetika, elektromosság
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 52_522_01_Eromuvi_gepesz.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3151
Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője
 • Blokk-segédgépész
 • Erőműgép berendezés kezelő
 • Erőművi kazánkezelő
 • Hőerőművi kazánkezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi olajadagoló-kezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi pakura(olaj)-állomás-kezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi szénadagoló

Az erőművi gépész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Energetikai (erőművi) irányító központokon keresztül és szükség szerint helyszíni beavatkozással irányítja és
felügyeli azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek hő- vagy elektromos energia előállításához a fosszilis
tüzelőanyagokat és biomasszát égetnek el kazánberendezésekben.
A szakképesítéssel rendelkező személy jogosult erőművi célból létesített gőzturbinák helyszíni és vezénylő
központból való teljes körű, az adott gyártó utasításainak megfelelő való biztonságos üzemeltetésére,
teljesítményszinttől függetlenül

A szakképesítéssel rendelkező képes:

betartani/betartatni a munkabiztonsági, minőségbiztosítási és környezetvédelmi előírásokat az erőmű rendszereit, berendezéseit, eszközeit gazdaságosan és szakszerűen üzemeltetni, indítani, leállítani szerkezetileg teljes körűen szemrevételezni, ellenőrizni a kazán és gőzturbina fő- és segédberendezéseit és biztonsági berendezéseit a kezelési utasítás szerint üzemkész állapotba hozni a kazán és gőzturbina berendezéseit erőműben gondoskodni a vízkémiai előírások betartásáról gondoskodni a kazán és gőzturbina berendezéseinek működőképességéről a gyártó üzemeltetési és karbantartási utasításainak megfelelően gondoskodni a gépek működtetéséről folyamatosan meggyőződni a kazán és gőzturbina irányítástechnikai és védelmi rendszerének működőképességéről gondoskodni a gépek indításának feltételeiről, az alapüzemi paraméterek meglétéről azonnal jelezni, és intézkedik, ha a kazán és gőzturbina berendezések működésben vagy műszaki állapotában rendellenességet észlel figyelemmel kísérni a berendezések hatásfokát jelző paramétereket és elvégzi a szükséges üzemviteli ellenőrzéseket, védelmi próbákat a berendezések karbantartása előtt biztosítani a feltételek meglétét dokumentálni a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat, helyszíni ellenőrzések adatait, a gyártók és az üzemeltető előírásai alapján

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 720 01
Egészségügyi gyakorlatvezető

A képzés feltételei

Az erőművi gépész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 640-960 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 52 522 01 azonosító számú, Erőművi gépész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11099-12 Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei
 • 11100-12 Erőművi kazán ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása
 • 11101-12 Erőművi kazán üzemeltetése
 • 11102-12 Gőzturbina karbantartása, üzemzavar-elhárítás
 • 11445-12 Erőművi gőzturbina ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Az erőművi gépész komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu