Erdészeti gépésztechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Erdészeti gépésztechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Erdészeti gépésztechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 521 02
Megfeleltetés: Erdőgazdasági gépésztechnikus
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar (521)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3116Gépész technikusMező- és erdőgazdasági gépésztechnikus


Ágazati besorolás: Erdészet és vadgazdálkodás
A szakképesítésért felelős miniszter: agrárpolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 54_521_02_erdeszeti_gepesztechnikus.pdf

Az Erdészeti gépésztechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Részt vesz az erdészeti géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Erdészeti vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új, felújított gépeket, irányítja az erdőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját. Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt követelmények szerinti feladatok ellátásához. Végzi és szervezi az üzemzavarok feltárását, kivizsgálását és megszüntetését. Gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt erdei termékek, alapanyagok szállításáról, tárolásáról. Irányítja, végrehajtja a erdészeti termelés gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Kapcsolatot tart az
ügyféllel. Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa feladatai elvégzéséhez szükséges erdőgazdasági műszaki erőforrásokat az erdőgazdasági termelés gépeit, valamint az ehhez szükséges adaptereket kiválasztani; - talajművelést, tápanyagpótlást, vetést, ültetést, palántázást, csemetekerti növényápolást elvégezni; - végrehajtani a csemetekiemelést, a vermelést, valamint egyéb csemetekerti feladatokat; - megfelelően elvégezni a fakitermelési feladatokat kézi és gépi eszközökkel; - elvégzi a vágástakarítást, a bozótirtást, a tuskózást, valamint a tuskó kiemelést; - fűrészelést végezni motorfűrésszel, döntési, gallyazási és darabolási feladatokat ellátni; - választékolást pontosan, szakszerűen végrehajtani; - közelítést végrehajtani csörlős, traktoros és egyéb közelítő géppel; - szállítást és egyéb vágástéri faanyagmozgató gépeket üzemeltetni; - a felkészítő gépeket (kérgező, hasító, aprító gépeket üzemeltetni; - különböző erdészeti rakodó gépekkel faanyagot mozgatni, felterhelést és leterhelést végrehajtani; - az erdőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel bevizsgálni, hibabehatárolást végezni; - szerkezeti egységek, alkatrészek hiba-felvételezését elvégezni; - javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni; - karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni a tervezett felújítási munkálatokra; - az erdőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak javítására, felújítására; - ellenőrizni az erdőgazdasági gépek funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek; - irányítani az erdőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását; - irányítani és végrehajtani az erdészeti termelés gépeivel az erdőgazdasági munkálatokat, biztosítani a műszaki feltételeket; - betartani és betartatni az erdőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetése és javítása során a munka-, tűzés környezetvédelmi előírásokat; - kapcsolatot tartani az ügyfelekkel; - szervezési és vezetési feladatokat ellátni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Erdészeti gépésztechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: nincs óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 54 521 02 azonosító számú, Erdészeti gépésztechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10966-12 Erdészeti és vadgazdálkodási alapismeretek

11510-12 Erdőgazdasági erőforrások

10976-12 Erdőgazdasági termelés gépei

10977-12 Gépek üzemeltetése az erdőgazdaságban

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

10971-12 Erdőgazdasági géptan

10973-12 Erdészeti gazdálkodás, vezetés, szervezés


Az Erdészeti gépésztechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. A mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító vezetői engedély ("T" kategóriára, korlátozás nélkül érvényes vezetői jogosultság, illetve "C+E" vagy "C1+E" kategóriára érvényes vezetői engedély).

Az Erdészeti gépésztechnikus résszakképesítések:

-

Az Erdészeti gépésztechnikus ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu