Építési műszaki ellenőr - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Építési műszaki ellenőr - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Építési műszaki ellenőr
A szakképesítés OKJ száma: 62 582 01
Megfeleltetés: Építési műszaki ellenőr I.
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés (582)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Építészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3213Építőipari szakmai irányító, felügyelőÉpítési műszaki ellenőr, Magasépítés szakterület, ME-É-I.
Építési műszaki ellenőr, Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak szakterület, ME-ÉM-I.
Építési műszaki ellenőr, Építmény- és épületgépészet szakterület, ME-ÉG-I.
Építési műszaki ellenőr, Építmény-


Ágazati besorolás: Építőipar
A szakképesítésért felelős miniszter: építésügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 62_582_01_Epitesi_muszaki_ellenor.pdf

Az Építési műszaki ellenőr szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az építési műszaki ellenőr az építtető helyszíni képviselőjeként az építőipari kivitelezési tevékenység
teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó:
- jogszabályok
- hatósági előírások
- szabványok
- szerződések, és
- a kivitelezési dokumentáció betartásátA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaaz építési műszaki ellenőri tevékenységgel kapcsolatos jogszabályokat, szabvány- és minőségügyi ismereteket, pénzügyi- és gazdasági ismereteket, építésbiztonsági ismereteket önállóan alkalmazni; - jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségét ellenőrizni - az építmény kitűzése helyességét, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtét ellenőrizni - a munkák eltakarása előtt azok mennyiségét és minőségét ellenőrizni - a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétét ellenőrizni; - műszaki kérdésekben az építtető döntéseit előkészíteni - a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal és más műszaki kérdésekkel kapcsolatos javaslatokat megtenni - az építési naplót ellenőrizni, a hibákat, hiányosságokat, eltéréseket valamint az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzését az építési naplóban feltüntetni, a napló bejegyzéseket és egyéb jegyzőkönyveket ellenjegyezni, észrevételezni - az építés technológiával összefüggő biztonsági előírások betartását ellenőrizni - az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban részt venni - a pénzügyi elszámolásokat, felméréseket ellenőrizni - a teljesített kivitelezési munkák elszámolásához illetve számlázásához szükséges adatait tartalmazó teljesítésigazolást kiállítani - a kiállított teljesítésigazolást az érintettek részére megküldeni - több fővállalkozó által végzett kivitelezési tevékenység esetén a felelős műszaki vezetők tevékenységét összehangolni, és gondoskodni arról, hogy egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Építési műszaki ellenőr képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 250-350 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 62 582 01 azonosító számú, Építési műszaki ellenőr megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10347-12 Építési műszaki ellenőri feladatok


Az Építési műszaki ellenőr komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Előírt témájú és terjedelmű szakdolgozat elkészítése.

Az Építési műszaki ellenőr résszakképesítések:

-

Az Építési műszaki ellenőr ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu