Emelőgép-ügyintéző - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Emelőgép-ügyintéző
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 582 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 52_582_01_Emelogep_ugyintezo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3190
Egyéb műszaki foglalkozású
 • emelőgép-ügyintéző

Az emelőgép-ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik az üzemeltető
tevékenyégi területén működő emelőgépek körében az üzemeltető munkáltató által ráruházott üzemeltetői
feladatok végrehajtásában.
Elősegíti a munkahelyi balesetek megelőzését, valamint az emelőgépek váratlan meghibásodásából adódó
munkabalesetek, vagy személyi sérüléssel nem, csak anyagi kárral járó kvázibalesetek és termeléskiesések
költségnövelő hatásának csökkentését.
Gondoskodik, hogy az emelőgépek biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírásokban, a nemzeti
szabványokban és az emelőgép dokumentációban, illetve az üzemeltető belső szabályzatában előírtak a
megbízatása területén maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, külső szakértőkkel, karbantartókkal stb. annak érdekében, hogy az emelőgépekkel végzett tevékenységgel összefüggő kockázatok minimális szintet érjenek el;  közreműködni az üzemeltető munkáltató munkavédelmi feladatainak megvalósításában;  gondoskodni az emelőgép üzembe helyezésének megszervezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégeztetéséről;  nyilvántartani és megőrizni az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz minden okmányát az emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig, különösen: o az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását, o a karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék előírás szerinti bizonylatait, tanúsítványait, emelőgép naplóit, szerelői nyilatkozatot;  naprakészen vezetni az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni;  biztosítani, hogy az emelőgép a gépdirektíva [16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet] szerinti használati utasítása - az emelőgép kiselejtezéséig - az üzemeltető rendelkezésére álljon, valamint biztosítja, hogy az emelőgép rendeltetésszerű használatának leírása az emelőgép kezelő számára biztosítva legyen;  gondoskodik az emelőgép, valamint a teherfüggesztő eszköz rendeltetésszerű használatáról, illetőleg használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról;  ütemezni és ellenőrizni az emelőgépek, teher függesztékek időszakos vizsgálatait, illetve ellenőrzi az időszakos vizsgálatok eredményét és azoknak ismeretében megszervezi a szükséges javításokat, adott esetben intézkedik az emelőgép üzemének felfüggesztéséről. Az időszakos vizsgálatokhoz, valamint a javítások idejére megszervezi az emelőgép üzemeltetésének felfüggesztését;  intézkedni arról, hogy az emelőgép kezelő a vonatkozó jogszabály szerint képesített személy legyen, az emelés irányító és a kötöző a munkájához szükséges ismereteket elsajátítsa;  az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket írásban rögzíteni vagy rögzíttetni emelőgép naplóban, és megszervezni e feljegyzések megőrzését.  a rendelet által megszabott időszakos vizsgálatokat elvégezni/elvégeztetni és arról vizsgálati jegyzőkönyvet készíteni, illetve a mások által készített jegyzőkönyveket értékelni;  az időszakos vizsgálatokról készített jegyzőkönyvekben feltárt hiányosságok felszámolására az üzemeltető felé intézkedési javaslattal élni;  a hatáskörébe utalt emelőgépekkel összefüggő feladatok megoldására javaslatokat, szerződéstervezeteket készíteni;  közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 720 04
Perioperatív asszisztens
55 720 01
Egészségügyi gyakorlatvezető
54 720 02
Fogászati asszisztens
54 720 03
Gyógyszertári asszisztens
54 723 01
Gyakorló mentőápoló
54 723 02
Gyakorló ápoló
54 725 03
Fizioterápiás asszisztens
54 725 04
Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
54 725 07
Klinikai neurofiziológiai asszisztens
54 725 09
Radiográfiai asszisztens
54 726 03
Ergoterapeuta
55 723 02
Csecsemő és gyermekápoló
55 723 11
Mentőápoló
55 723 17
Mentésirányító
55 725 11
Klinikai fogászati higiénikus
55 725 18
Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
55 725 21
Szövettani szakasszisztens
54 723 03
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
54 725 02
Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
54 725 05
Gyakorló szövettani asszisztens
55 723 01
Ápoló
54 726 04
Gyógymasszőr
55 726 02
Sportmasszőr

A képzés feltételei

Az emelőgép-ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség és 7.1 pont szerint

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 52 582 01 azonosító számú, Emelőgép-ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • 11093-12 Magasban végzett szerelések
 • 11094-12 Gépészeti ismeretek emelőgép-ügyintézőknek
 • 11095-12 Emelőgép üzemviteli sajátossága
 • 11096-12 Emelőgép-ügyintézői feladatok

Az emelőgép-ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu