Ellenőrzési szakelőadó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ellenőrzési szakelőadó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Ellenőrzési szakelőadó
A szakképesítés OKJ száma: 55 344 04
Megfeleltetés: Adózási szakellenőr, Államháztartási szakellenőr, Pénzügyi szervezeti szakellenőr, Vállalkozási szakellenőr, Vám- és jövedéki szakellenőr
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3614Számviteli ügyintézőBelső ellenőrzési munkatárs
Ellenőrzési szakelőadó
Pénzügyi és számviteli szakellenőr
Kontroller
Számlaellenőr


Ágazati besorolás: Közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: számviteli szabályozásért felelős miniszter (államháztartásért felelős miniszter)
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 55_344_04_Ellenorzesi_szakeloado.pdf

Az Ellenőrzési szakelőadó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ellenőrzési szakelőadó alkalmas a vállalkozások, államháztartási szervezetek és egyéb szervezetek
ellenőrzési feladatainak értelmezésére, egy-egy szervezet ellenőrzésével kapcsolatos feladatok megtervezésére,
az ellenőrzések komplex megszervezésére, beleértve azok előkészítését, végrehajtását, megállapításainak,
következtetéseinek és javaslatainak összefoglalását, a hasznosítás figyelemmel kísérését.
A szakelőadó ellenőrzést végez a korszerű informatikai környezetben, alkalmazza az általánosan használt
számítástechnikai és pénzügyi szoftvereket, illetve alkalmazni tudja a belső ellenőrzési számítástechnikai
programokat.
Az ellenőrzési szakelőadó képes hatósági ellenőrzési feladatok ellátására, adó, vám és jövedéki ellenőrzések
önálló végrehajtására. A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaközreműködni vállalkozások, államháztartási szervezetek és egyéb szervek ellenőrzési tevékenységének belső szabályozásában - részt venni a belső kontrollrendszer működtetésében - elvégezni a kontrolltevékenységeket - végrehajtani a belső ellenőrzési tevékenységet - előkészíteni, illetve elkészíteni az ellenőrzés stratégiáját és éves tervét - előkészíteni a különböző típusú ellenőrzéseket - irányítani egy-egy ellenőrzés végrehajtását - elvégezni dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzési feladatokat - alkalmazni az ellenőrzési módszertanokat és eljárásokat - írásba foglalni megállapításait, következtetéseit és javaslatait - figyelemmel kísérni az ellenőrzések gyakorlati hasznosítását- gondoskodni az ellenőrzések megfelelő dokumentálásáról és minőségbiztosításáról - vizsgálni a különböző szervezetek céljainak megvalósítását - ellenőrizni a szervezetek felépítésének és feladatainak összhangját - értékelni a belső szabályozottságot - vizsgálni a személyi feltételeket, a humánerőforrás gazdálkodást - vizsgálni a tárgyi feltételeket, a fejlesztések, felújítások és karbantartások hatását - vizsgálni a vagyonvédelem helyzetét - vizsgálni a számviteli rend, bizonylati fegyelem érvényesítését - vizsgálni és értékelni az információs rendszerek működését, azok feltételeit, a számítástechnikai eszközök és programok alkalmazását - ellenőrizni a beszámoló készítési kötelezettség teljesítését, elemezni a beszámolót - értékelni a belső kontrollrendzser működését - értékelni a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség szempontjainak érvényre jutását - controller tevékenységet végezni - ismeri az uniós támogatások ellenőrzési rendszerét - a tulajdonosi és hatósági ellenőrzések különböző típusaihoz igazodó ellenőrzési módszereket alkalmazni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 344 02Államháztartási mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés
55 344 03Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés
55 344 07Vállalkozási mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés

Az Ellenőrzési szakelőadó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 55 344 04 azonosító számú, Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10790-12 A hazai ellenőrzés rendszere és módszertana

10791-12 Az ellenőrzési ismeretek és módszerek alkalmazása


Az Ellenőrzési szakelőadó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

Az Ellenőrzési szakelőadó résszakképesítések:

-

Az Ellenőrzési szakelőadó ráépülések:

Államháztartási mérlegképes könyvelő
Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
Vállalkozási mérlegképes könyvelőAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu