Elektronikai műszerész - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Elektronikai műszerész - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Elektronikai műszerész
A szakképesítés OKJ száma: 34 522 03
Megfeleltetés: Robbanásbiztos berendezés kezelője
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Energetika, elektromosság (522)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7341Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítójaAkkumulátor-javító és kezelő
Autóelektronikai műszerész
Elektromos gép- és készülékszerelő
Automatikai műszerész
Ügyvitel-technikai műszerész
Híradástechnikai műszerész


Ágazati besorolás: Villamosipar és elektronika
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 34_522_03_Elektronikai_muszeresz.pdf

Az Elektronikai műszerész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektromos szakembere.
Alapvető feladata az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai készülékek, berendezések és műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén képes a hibákat
(hidegforrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek stb.) megkeresni és megszüntetni.
Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket. Vezeték- és vezérlőrendszereket telepít és tesztel.
Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat
A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaellenőrizni a villamos alkatrészek paramétereit - NYÁK-lemezt készíteni, gyártani és ellenőrizni technológia szerint - beültetni az elektronikai alkatrészeket - beforrasztani az alkatrészeket - beszerelni a mechanikai alkatrészeket - elvégezni a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat - készre szerelni az áramkört - berendezésbe szerelni az elkészült áramkört - feszültség alá helyezni az áramkört, készüléket - analóg és digitális áramköri dokumentációt értelmezni - egyszerű alapáramköri jellemzőket számítással meghatározni - dokumentációk alapján összeállítani a mérőrendszert - ellenőrizni és beállítani a mérőrendszert - dokumentációk és utasítások alapján méréseket végezni - számítógépes tesztprogramokat futtatni - mérés alapján elvégezni az áramköri jellemzők szükséges beállításait - útmutatás alapján behatárolni a hibás áramköri egységet, elemet - a behatárolt hibás modult, áramköri elemet kicserélni - jegyzőkönyvet készíteni a mérési eredményekről és a javítási munkáról - minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltatni - műszaki leírások alapján számítógéppel irányított eszközöket működtetni - egyszerű vezérlőprogramokat írni és működtetni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 522 01Elektronikai gyártósori műszerészrészszakképesítés
35 522 01Audio- és vizuáltechnikai műszerészszakképesítés-ráépülés
31 522 01Elektronikai gyártósori műszerészrészszakképesítés
35 522 01Audio- és vizuáltechnikai műszerészszakképesítés-ráépülés

Az Elektronikai műszerész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nem
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 34 522 03 azonosító számú, Elektronikai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10007-12 Informatikai és műszaki alapok

10320-12 Elektronikai berendezések

10321-12 Áramkörök ipari alkalmazása


Az Elektronikai műszerész komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az V. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az Elektronikai műszerész résszakképesítések:

Elektronikai gyártósori műszerész
Elektronikai gyártósori műszerész

Az Elektronikai műszerész ráépülések:

Audio- és vizuáltechnikai műszerész
Audio- és vizuáltechnikai műszerészAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu